Kristliku taustaga valeõpetused

New Age

Kuidas New Age tekkis ja arenes?

New Age (NA) visioon sundis Läänes 1960 a-te ühiskondliku ja usulise käärimise ning vaimuliku põua ajal Noorem generatsioon oli sõjast tülgastunud Nad olid rahulolematud traditsiooniliste religioonide, eriti kristlusega Trükisõnas kerkis esile termin ‘New Age’ NA liikumine hakkas kujunema 1970 a-te alguses koos paljude sellesisuliste raamatute avaldamisega Liikumisel ei ole kindlat rajajat Aasiast saabus läänemaailma palju religioosseid õpetajaid Nad rajasid enesemõistmise arendamise keskusi NA juured peituvad varasemate aegade religioonifilosoofiates ja -psühholoogiates See ühendab gnostitsismi ja hinduismi ideid ameerikaliku rõhuasetusega individualismile ja enesemääratlusele NA mõtlemisele annavad aluse spintism, teosoofia, kristlik teadus ja uus mõtlemine” Tuntavad on parapsuhholoogia mõjud Oma jälje on jätnud humanism NA apologeetide maailmavaadet on suuresti kujundanud astroloogia  Liikumine praktiseerib okultismi Erinevad grupid on arenenud üksteisest lahus ilma keskse organisatsioonita Selle asemel on mitmesuguste kogukondade hajutatud võrk Mingi grupp järgneb tavaliselt oma asutajale või juhile, kes annab selle kogukonna mõtlemisele ja tegutsemisele eripärase image’i. Isikute ja gruppide nimekiri naib olevat lõputu Aegajalt toimuvad regionaalsel või rahvuslikul tasandil NA üritused, mis toovad kokku tuhandeid NAIasi New Age’il on tugev mõju tervishoius, ökoloogias, hariduses, äris ja poliitikas

Mida New Age usub ja õpetab?

New Age esindajad ei esita fikseeritud doktriine Nende maailmavaadet kujundavad teatavad ideaalid ja eesmargid ning see baseerub rohkem müstilisele kogemusele kui mingile õpetuslikule väidete süsteemile NA võimaldab indiviidi müstilist, radikaalset ja vaimset muutumist Arendatav transformeerumine viib aulise universaalse inimühiskonna kujunemiseni Liikumise ideed põhinevad usul, et kogu reaalsus eksisteerib jumalikus üksolemises Jumal on igas inimeses asuv impersonaalne jumalik energia Inimese põhiprobleem on teadmatus oma jumalikust olemusest.
Inimesed vajavad lihtsalt teisenemise kogemust, mis avab nad jumalikule energiale, See on kogemus, mille kohta erinevad grupid kasutavad erinevaid mõisteid: eneserealisatsioon, kõrgem teadvus, valgustatus jne. Iga inimene on võimeline seda elamust saavutama. Loodus, inimkond ja universum areneb kõrgemate – uue universaalse rahu, tervise, jõukuse ja religiooni ajastu suunas. NA mõtlemine eitab tüüpilist hindu pessimismi praeguse maailma kohta. Elu selles maailmas ei ole lootusetu lakkamatu kannatus. Selle asemel on selgesti tajutav võime teisenemiseks. Kõlblus oleneb inimese kultuurisituatsioonist, Ei ole olemas absoluutset headust ega kurjust. NA tervitab Veevalaja ajastut. Veevalaja on üks kujunditest astroloogia poolt väljapakutud sodiaagisüsteemis, millel on mõju teataval ajaloo perioodil. Iga tähtkuju esindab 2000-2400 a pikkust ajavahemikku. NA esindajad  kuulutavad, et me oleme lahkumas Kalade ajastust ja sisenemas Veevalaja ajastusse, viies transformeeritud inimkonna uude ajajärku. Inimajaloo jooksul on regulaarselt ilmunud suured usulised juhid, kes esindavad jumalikku printsiipi. Mõnikord nimetatakse seda kristusprintsiibiks, Isikud nagu Buddha, Krishna ja Jeesus on jumalarealiseerumise teetähised. On olemas vaim-juhid nagu Ramtha. See on 35 000 a vanune vaim, kes annab NA sõnumeid edasi kaasaegse guru J. Z. Knighti kaudu. Mõned NA pooldajad ootavad Issand Maitreya kui tuleviku Buddha ilmumist, kelles täitub kristlik lootus Jeesuse Kristuse taastulekust. Mõned ütlevad isegi, et ta on
juba maa peale saabunud.

Kuidas praktiseerivad NA harrastajad oma usku?

Eneseteostus toimub põhiliselt ettekirjutatud meditatsioonrtehnikate abil. Praktiseeritakse ka erinevaid jooga vorme. Kasutatakse narkootikume ja teatavaid L kristalle, mis andvat jumalikku energiat, Mõned taotlevad kõrgema valgustatuse taseme saavutamiseks kehast väljumise kogemusi, Uus informatsioonisaamise viis,
channeling, on praktika mille puhul vastav isik peab sidet oma vaim-juhiga – allutades end teadlikult ühe kindla vaim-olendi kontrollile, kes edastab müstilisi sõnumeid See sarnaneb vaimsele seestumisele, olles üks divinatsiooni vorme. Mõned praktiseerivad võitluskunste nagu karate, kung-fu ja tai chi, et kogeda kõrgemat teadvust. Teatud NA gruppide erijooneks on nende sotsiaalne aktiivsus, kontrastina teistele kaasaegsetele religioossetele liikumistele. NA esindajad valmistavad innukalt ette Veevalaja ajastu saabumist. Nad võtavad aktiivselt osa rohelisest liikumisest ja tervishoiuorganisatsioonide tööst

Mis on NA tähtsamad publikatsioonid?

Raamatuid on lugematu arv. Väike valik mõnedest olulistest trükistest: Baba Ram Dassi “Ole nüüd siin!’ {‘Be Here Now’), Marylin Fergusoni ‘Veevalaja vandenõu” (“The Aquahan Conspiracy’f, Ken Keyesi “Kõrgema teadvuse käsiraamat’ (‘Handbook to Higher Consciousness’), David Spangleri ‘Festivalid New Aqe’1 auks” (“Festivais For the NewAge”), Ed Perrone’i “Astroloogia: NewAge’i teejuht’ (‘Astrology: A New Age Guido”),

Kuidas peaksid kristlased NA harrastajatega suhtlema?

Mitmed üldprintsiibid kristlase lävimiseks teiste usundite esindajatega on kohased ka New Age harrastajate puhul. Kristlasel peab olema eluterve usukogemus Jeesusest Kristusest, Kristust austav eluviis ning ta peab küllalt põhjalikult tundma Piiblit. Kristlane läheneb NA harrastajatele armastava meelsusega. Oluline on isiklik sõprus, mis väljendub lugupidavas soovis teist mõista. Tuleb eristada NA õpetuse kahjulikku toimet konkreetse inimese emotsionaalsele, vaimsele ja vaimulikule tervisele. Mõnikord on teise inimese usu ja usulise käitumise vaidlustamine küll vajalik, kuid vältima peaks agressiivseid rünnakuid nii usundi kui usundi asutaja vastu, samuti sõnasõda. Vaja on eristamisoskust, taktitunnet, ausameelsust ja respekti. Eesmärgiks on võita teise usaldus sõpruse kaudu, ümberveenmine nõuab peenetundelisust.

Teatavad probleemid on kristlastel ja NA austajatel ühised. Need võivad saada mõistmise sildadeks. Me nõustume, et maailmas on vaja rahu, õiglust, keskkomakaitset ja ühiseid pingutusi, et ületada inimgruppe lahutavat. Sobiv kristlik tunnistus NA harrastajatele algab piibelliku arusaamaga Jumalast ja inimestest. Jumal on isikuline! Tema on armastav suveräänne Looja, kes lõi inimese oma näo järele. Kõige varasemas kiusatuse kogemuses (1Mo 3) peteti meest ja naist uskuma, et nad võivad olla “nagu Jumal”. See on ilmekas näide NA pakkumisest, Kuidagi tuleb kristlasel NA harrastajale seletada järgmiseid reaalsusi: inimese patusus, inimese pingutuste asjatus enese lunastamseks, Jumala armu avalikustamine Jeesuse Kristuse ristis ja ülestõusmises ning Jeesuse peatne isikuline taastulek taastamaks oma igavest kuningriiki. Oluline on hoolikat selgitada kristlikku arusaamist Jeesu-
sest Kristusest. NA Jeesuse-kontseptsioon on oluliselt erinev sellest Päästjast, .   teda meie kummardame ja teenime.

Valeõpetused © 2024.

Külastusi: 260