Kristliku taustaga valeõpetused

Jehoova tunnistajad

Charles T. Russell

Faktid, mida sul tuleks teada jehoova tunnistajate kohta

Institute for Religious Research
Jehoova tunnistajad – peaaegu igaüks on tuttav nende aktiivsusega, kui nad ukselt uksele käies uusi liikmeid värvata püüavad. Nad esindavad organisatsiooni nimega Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühing (VPTÜ). See ühing rõhutab prohvetikuulutusi lõpuaegade kohta ning on korduvalt valesti ennustanud maailma lõppu. VPTÜ hoiab jehoova tunnistajaid (JTd) range kontrolli all ning keelab neil osavõtu sellistest tavatoimingutest nagu vereülekannete tegemine, sünnipäevade ja muude tähtpäevade pidamine (sh. jõulud, lihavõtted ja emadepäev), hääletamine, riigilipu heiskamine ja sõjaväeteenistus. Nende piirangute abil ehitab VPTÜ müüri jehoova tunnistajate ja ülejäänud ühiskonna vahele.

JEHOOVA TUNNISTAJAD JA NENDE AJALUGU

Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühing väidab enesekindlalt, et nemad on ainus organisatsioon, mida Jumal tänapäeval kasutab, et oma tõde õpetada ja välja öelda.1 VPTÜ järgi hävitatakse kõik mitte JTd Harmagedoonis, jumalikus kohtumõistmises, mis nende väiteil on juba käegakatsutavas kauguses. Vahitorni ühing trükib igal nädalal rohkem kui 15 miljonit eksemplari oma ajakirju ning neil on üle 4 miljoni jehoovatunnistaja, kes levitavad nende õpetust 200 riigis.
Järgnevalt mõned olulised faktid, mida igaüks jehoovatunnistajate ajaloo ja õpetuse kohta peaks teadma.

Laenatud uskumused ja õpetused

Jehoova tunnistajate liikumise rajas Charles T. Russell (1852-1916). Teismelisena pööras ta selja oma presbüterlikule päritolule, ühines vabameelsema kongregatsionalistliku kirikuga ning lahkus siis ka sellest.2 Ta eitas Kristuse jumalikkust ja Piibli õpetust põrgu ja igavese karistuse kohta. Russell ei olnud kunagi läbi teinud korralikku piibliõpet, vaid laenas mitmelt poolt ja pani kokku mitmeid tollal populaarseid õpetusi. N. H. Barbour tekitas temas huvi lõpuaegade prohvetikuulutuste vastu. Barbourilt võttis ta üle uskumuse, et Kristus naasis nähtamatul kujul maailma 1874. a. ning et 1914 on aasta, mil maailm hävitatakse ja algab tuhandeaastane rahuriik.

Fantastilised väited

1879. a. alustas Russell oma õpetuse levitamiseks ajakirja Siioni Vahitorn ja Kristuse Kohaloleku Kuulutaja (tänapäeval tuntud Vahitornina). Russelli sensatsioonilised lõpuajaennustused tõmbasid inimesi ligi ja organisatsioon kasvas.
Russellil puudus akadeemiline haridus teoloogia ja piiblikeelte alal, ometi väitis ta, et vaid tema teab tõde Piibli kohta, ning mõistis raevukalt hukka kõik kristlikud konfessioonid. Sel taustal hakkasid mitmete uskkondade kirikuõpetajad Russelli valeõpetust ja tema kahtlast iseloomu paljastama.

Küsitav iseloom

Reverend J. J. Ross on avaldanud Russelli valelikke väiteid ja õpetusi paljastava väikese raamatu. Ta osutas, et Russell “pole kunagi õppinud kõrgkoolis; ei tea peaaegu midagi filosoofiast, süstemaatilisest või ajaloolisest teoloogiast; ja on täielik võhik [Piibli] keelte alal [so. heebrea ja kreeka keeles]´´.3 Rossi lõppjäreldus oli, et Russelli õpetus on “mõistusevastane, ebateaduslik, ebapiibellik, mittekristlik.” 4 Russell püüdis edutult selle temale kahjuliku informatsiooni levikut tõkestada, kaevates reverend Rossi avaliku laimu süüdistusega kohtusse. [1Kr 6:7,8 – “Juba see on halb, et te käite kohut üksteisega. Miks te pigem ei kannata ülekohut? Miks te pigem ei lase enesele kahju teha? Vaid teie ise teete ülekohut ja teete kahju, ja seda vendadele!´´ – R.M.] Ta mitte ainult ei kaotanud kohtuprotsessi, vaid tegi end kohtu ees valelikuks, kui ta vande all väitis, et oskab kreeka keelt. Lõpuks pidi Russell tunnistama, et pamfletis tema kohta esitatud andmed on õiged.5
1906. a. taotles Russelli naine edukalt kohtu kaudu lahutust. Põhjuseks oli “tema [Russelli] liialdatud enesehinnang, minakesksus, võimutsemine ja kohatu käitumine teiste naiste suhtes.´´ Peale selle sai naine 6036 USA dollari suuruse kahjutasu.6 Kohus tegi Russellile tõsise noomituse ja nimetas tema käitumist sedavõrd “solvavaks´´, “võimutsevaks´´ ja “ülbeks´´, et see elu tundliku kristlasest naise jaoks talumatuks muutis.7
1913. a. kaebas Russell tagajärjetult laimusüüdistusega kohtusse ajalehe The Brooklyn Daily Eagle, mis paljastas tema petturlikke katseid müüa tavalist nisu pöörase hinnaga 60 dollarit busheli (ca 35 l) eest, väites, et see on “imenisu”.8

Tühjaläinud prohvetikuulutused

Neile tagasilöökidele vaatamata köitis Russell endiselt inimesi oma fantastiliste prohvetitõlgenduste ja muljetavaldavate hoiatustega, et Harmagedoon tabab maailma 1914. a. Kui 1914. a. kätte jõudis ja mööda läks, lükkas ta tähtaja 1915. a. peale. Russell suri 1916. a., jättes oma järgijad läbikukkunud ennustuste tõttu kahtlevaina ja pettunuina maha. Siis võttis organisatsiooni juhtimise oma kätte Joseph Franklin Rutherford. [Siiski, 1914. a. algas Esimene maailmasõda, maailm aga selle läbi oma otsa ei leidnud – R.M.]

Prohvet raha pärast

Ka Rutherford (1869-1942) kasutas jehoovatunnistajate hirmutamiseks Harmagedooni-ähvardust. Ta avaldas raamatu Lahendatud saladus, milles ennustas, et 1918. a. Jumal hävitab kirikud ja nende miljonitesse ulatuva liikmeskonna ja väitis, et 1920. aastaks haaratakse iga kuningriik anarhialainesse.9 Rutherford õpetas, et ainus viis eelolevast kohtupäevast ja hävingust pääsemiseks on ühineda Vahitorni organisatsiooniga.
Harmagedooni-hirm ajendas jehoovatunnistajaid tõsist vaeva nägema ning Rutherfordi raamatuid ja muud Vahitorni ühingu kirjandust müüma. Kui ennustused 1918. ja 1920. a. kohta ei täitunud, määras Rutherford uue tähtaja raamatus Miljonid, kes praegu elavad, ei sure iialgi (1920). See õpetas, et tuhandeaastane rahuriik algab 1925. a. ning Vana Testamendi pühakud nagu Aabraham, Iisak, Jaakob ja Taavet ärkavad siis uuesti ellu. Vahitorni ühing ehitas isegi luksusliku hispaania stiilis häärberi nimega Beth-Sarim (“vürstide koda”), mis pidi patriarhidele peavarju pakkuma. Vahepeal ei takistanud aga miski Rutherfordi majja sisse kolimast. Samuti sõitis ta terve majanduslanguse aja kallihinnalise uue autoga, samal ajal kui reajehoovatunnistajad inimeste uste taga vahitorniraamatuid ja -pamflette müütasid ning Betheli peakorteris 10-20 dollarilise kuutasu eest töötasid.10 Kuus aastat pärast Rutherfordi surma, 1948. a., ei olnud Vana Testamendi pühakud ikka veel saabunud, niisiis müüs Vahitorni ühing Beth-Sarimi vaikselt maha, pannes ühtlasi punkti ühele piinlikule peatükile oma ennustuste ajaloos. 11

Piibli võltsimine

Nathan H. Knorri (1905-1977) juhtimise all jättis Vahitorni ühing tähtaegade määramise mõneks ajaks kõrvale ning muutis strateegiat. Kuna mitmeid nende õpetusi võis ümber lükata King Jamesi piiblitõlke kesksete salmide abil, võttis Knorr nõuks anda jehoovatunnistajatele kasutamiseks välja teistsuguse Piibli. Uue Maailma tõlkeks (UMT; ingl. k. New World Translation) nimetatuna muutis see jultunult mitmeid salme, toetamaks Vahitorni doktriini. Selle kohta on parimaks näiteks Johannese 1:1, mis King Jamesi tõlkes selgesõnaliselt kinnitab Jeesuse jumalikkust – “Sõna oli Jumal´´. Jehoovatunnistajad eitavad Jeesuse jumalikkust, seega tõlgib UMT selle fraasi “Sõna oli üks Jumal´´. UMT vastutava tõlkekomisjoni koosseisu ei avalikustatud; kahtlemata oli põhjuseks soov varjata nende isikute täielikku erihariduse puudumist. Ükski selle projekti kallal töötanud meestest, välja arvatud Frederick Franz, ei omanud akadeemilist haridust piiblikeeltes. Komisjoni esimees Franz oli õppinud kreeka keelt kaks aastat Cincinnati ülikoolis seda lõpetamata ning tema teadmised heebrea keelest olid omandatud vaid iseõppimise teel.12 Pärast Knorri surma sai Franz Vahitorni ühingu presidendiks.

Hirmutamine ja ebaausus

1960-1966 aeglustus organisatsiooni kasvutempo tunduvalt. 1966. a. avaldas VPTÜ maailmale veel ühe raamatu ning uue maailmalõpu tähtaja. Asepresident Franzi (1894-1992) raamat Igavene elu Jumala poegade vabaduses (1966) ütleb kokkuvõttes, et 1975. a. sügis tähistab seitsmenda ajajärgu algust inimkonna ajaloos. Ühing oli piisavalt ettevaatlik, et otsest ennustust mitte trükki lasta, kuid igal pool oli sõnum jehoovatunnistajatele selge – Harmagedoon on varsti käes. Mõned müüsid 1974. a. isegi oma majad ja vara ning said nõnda toimides oma juhtide kiituse osaliseks.
Liikmeskond kasvas tuhandete kaupa, kuni saabus ja läks mööda aasta 1975. Siis mõistsid paljud, et Jumal ei juhi Vahitorni ühingut, ning lahkusid organisatsioonist. VPTÜ juhid keeldusid tunnistamist, et nad aastaarvu 1975 suhtes eksinud olid, ja käskisid purunenud illusioonidega jehoovatunnistajatel selle asemel “oma seisukohta kohandada´´.13
Tänapäeval on palju inimesi, kes nende hävitavate faktidega tuttavad ei ole, ning jehoovatunnistajate arv kasvab, ja eksitavat kirjandust trükitakse massiliselt. Vahitorni ühing nõuab täielikku allumist ja ennustab endiselt Harmagedooni peatset tulekut, milles kindlasti hävitatakse igaüks, kes ei ühine nende organisatsiooniga või lahkub selle ridadest. Hoolimata manipuleerimiste ja valeprohveteeringutega määritud ajaloost, väidab Vahitorni ühing endiselt, et on ainus, kes tõde õpetab.

JEHOOVA TUNNISTAJATE ÕPETUS

Kui organisatsioon nagu VPTÜ väidab end olevat ainsa õige usundi ja ainukese õige piiblitõdede õpetusallika, siis tuleb nende uskumusi hoolega uurida. Kui nende õpetus on tõde, siis sisaldub see ka Piiblis ning on järjekindel ja muutumatu ka aastate möödudes. Ent jehoova tunnistajad eitavad või moonutavad mitmeid Piibli põhitõdesid ja nende uskumused on vastuolus üldtunnustatud kristlike seisukohtadega läbi sajandite. Vaadakem järgnevat võrdlust.

VAHITORNIPROHVETI PROOV
Piibel hoiatab meid arvukate valeprohvetite eest, kes tulevad ja väidavad end kõnelevat Jumala nimel (Matteuse 7:15, 1. Johannese 4:1). Õnneks annab Piibel meile ka praktilise meetodi valeprohvetite äratundmiseks. 5. Moosese 18:21-22 öeldakse, et igaüht, kes väidab end rääkivat Jumala prohvetina ja ennustab midagi, mis ei täitu, peab nimetatama valeprohvetiks. “Ja kui sa mõtled oma südames: “Kuidas tunneme sõna, mida Jehoova ei ole rääkinud?´´ – siis kui prohvet räägib Jehoova nimel, aga midagi ei sünnin ega tule, siis on see sõna, mida Jehoova ei ole rääkinud! Prohvet on seda rääkinud ülemeelsusest, ära karda   teda!´´
Piibli järgi teeb üks vale prohvetikuulutus kõnelejast valeprohveti. Selle tunnuse põhjal tõestavad Vahitorni ühingu prohvetikuulutused aastate 1914, 1918, 1920, 1925 ja 1975 kohta, et tegu on valeprohvetitega ning et meil tuleks selle rühmituse eksiõpetustest hoiduda.

Jehoova tunnistajad ja nende ebapiibellikud uskumused

Jumala olemus.

Piibel õpetab, et on vaid üksainus tõeline Jumal (Js 43:10-11; 44:6,8). Isa, Poeg ja Püha Vaim on määratletud eraldiseisvate isikutena ühes kolmainsuslikus Jumalas (Mt 3:16; 2Kr 13:13). Kogu Uues Testamendis määratletakse Jumalana eraldi nii Isa, Poega kui ka Püha Vaimu. Igal neist on jumalikud omadused ja igaüks tegutseb Jumalana (Poeg: Mk 2:5-12; Jh 20:28; Hb 1:8; Püha Vaim: Ap 5:3-4; 2Kr 3:17-18).
Vastupidiselt sellele eitab VPTÜ Jumala kolmainsuslikku olemust ja õpetab, et selline uskumus on Saatanast sisendatud.14Ta õpetab, et Jehoova, ainsa tõelise Jumala nimi, vastab vaid Jumal-Isale.
Jehoovatunnistajad eitavad ka, et Jeesus on Jumal (vt. järgmist alapunkti). Nad eitavad, et Püha Vaim on isik ning õpetavad selle asemel, et ta on ainult Jumala tegutsemisjõud, sarnaselt elektrivoolule.15

Jeesus Kristus.

Piibel õpetab, et Jeesus Kristus on lihalikul kujul tulnud Jumal ja kõigi asjade Looja (Jh 1:1-3,14; Kl 1:16). Olles mitte kunagi vähem kui Jumal, pani ta määratud ajal kõrvale au, mida ta jagab koos Isaga, ning võttis endale inimloomuse (Jh 17:3-5; Fi 2:6-11; Kl 2:9). Pärast surma tõusis Jeesus Kristus hauast füüsiliselt üles, ilmus ja tunti ära rohkem kui 500 inimese poolt. See tõsiasi oli keskse tähtsusega varase kiriku jutlustamisele ja usule (Lk 24:39; Jh 2:19-21; 1Kr 15:6,14).
Vastupidiselt sellele eitab VPTÜ Jeesuse Jumalikkust ning õpetab, et Jeesus on loodud olend, kes enne täiusliku inimesena sündimist eksisteeris peaingel Miikaelina. Jehoovatunnistajad usuvad, et pärast Jeesuse matmist muutis Jumal ta keha olematuks. Ta äratati üles vaimse olendina ning ta “materialiseeris” endale lihaliku keha, et end nähtavaks muuta. Taevas tuntakse teda praegu jälle peaingel Miikaelina.16[Veel Jeesuse kui Jumala (Jumala Poja) kohta käivad piiblikohad: Mt 3:17, 8:29, 16:16, 17:5; Jh 1:34, 5:22-23, 10:36; Ga 4:4; Kl 1:17 – R.M.]

Päästmine.

Piibel õpetab, et Kristuse lepitustöö on ainsaks lahenduseks inimese patuprobleemile. Jeesus Kristus viis kõigi inimeste isiklikud patud – mineviku, oleviku ja tuleviku omad – omaenese ihus ristipuule (1Pe 2:24) ning vastas täiusliku Jumala ja täiusliku inimesena täielikult jumaliku õigusemõistmise nõuetele meie eest (Rm 3:22-26). Sellepärast igaüks, kes teda vastu võtab lihtsas usus (Jh 1:12; Ap 16:31), võib omandada andestuse, õigeksmõistmise ja taastatud osaduse Jumalaga (2Kr 5:21; Hb 7:24-26).
Sellele vastupidiselt õpetab VPTÜ, et vaid väljavalitud hulgale jehoovatunnistajatele, keda tuntakse “144 tuhandena” või “võitutena”, antakse Kristuse õigeksmõistmine. Ainult 144 000 sünnivad uuesti ja võivad loota, et saavad taevas koos Kristusega valitseda. Järele jääb rõhuv enamus jehoovatunnistajaid, keda tuntakse “ülejäänud lammastena” või “suure hulgana”, kelle jaoks Kristuse lepitusohver on võimalus vaid igaveseks eluks maa peal.17
Samuti õpetab Piibel, et meid päästetakse ainult armust, lahus igasugustest iseenda õiguse tegudest (Ef 2:8-9). Meie ei saa omalt poolt midagi oma päästmise heaks teha, sest lahus Jeesusest Kristusest oleme me “surnud oma pattudes´´ (Ef 2:1,5).
Vastupidiselt sellele õpetab VPTÜ, et päästmine “sõltub inimese tegudest´´. Iga inimene peab esmalt “tulema päästmiseks Jehoova organisatsiooni´´18ja siis kinni pidama kõigest, mida nad õpetavad. Sel kombel esitatakse päästmise alusena suhet jehoovatunnistajate organisatsiooniga, mitte suhet Jeesuse Kristusega.

Hing ja igavene karistus.

Piibel õpetab, et inimese hing eksisteerib koos teadvusega pärast surma edasi (Js 14:9-11; Lk 16:19-31; Ilm 6:9-11). Need, kes on Jumala poolt kingitava igavese elu ära põlanud, peavad teadlikult taluma igavest karistust (Mt 25:41,46; Ilm 14:10,11; 20:10,15).
Vastupidiselt sellele eitab VPTÜ igavest karistust ja õpetab, et hing ei saa eksisteerida lahus kehast. Jehoovatunnistajad usuvad, et surm lõpetab teadvuse igasuguse eksistentsi. Põrgu tähendab hauda ning need, kes Jumala poolt lõpuks hukka mõistetakse, hävitatakse ja lihtsalt lakkavad eksisteerimast.19

Piibel.

Piibel õpetab, et Püha Vaimu võidmine võimaldab igal kristlasel Jumala sõna mõista ja seda oma elus rakendada (1Jh 2:27).
Vastupidiselt sellele õpetab VPTÜ, et Piiblit oskab tõlgitseda ainult Vahitorni ühing ning ilma nende abita ei või keegi tõde teada saada.20

Vasturääkivused ja uperpallid

Vahitorni ühing väidab, et ta on Jehoova organisatsioon ning Jumala ainus kanal vaimuliku juhatuse edasiandmiseks tänapäeva inimestele.21 Ta rõhutab, et Vahitorn on “organisatsiooniline raamat” ning seda ei saa mõista üksikisikud, olgu nad nii siirad kui tahes. Ent kuidas saame usaldada oma igavese saatuse organisatsiooni hooleks, mis oma lühikese olemasolu jooksul on kokku kuhjanud sellise haletsusväärse hulga õpetuslikke vasturääkivusi ja uperpalle? Vaatame järgmisi näiteid pidevalt muutuvast vahitorni-teoloogiast.
1975. a. õpetas VPTÜ, et mees, kes külvab seemet tähendamissõnas sinepiivakesest (Mt 13:31), on Saatan. Samal aastal veidi hiljem õpetas Vahitorni ühing, et külvaja on Jeesus.22
Sarnane vahejuhtum esines 1978. a., kui VPTÜ ütles, et “Alfa ja Oomega” Ilmutuse 22:12-13 on Jehoova (so. Jumal-Isa) ning viis nädalat hiljem õpetas, et need salmid käivad Jeesuse kohta.23
Vahitorni ühingu suutmatus Piiblit õigesti tõlgendada väljendub kõige selgemini nende õpetuslikes uperpallides. Esialgu õpetavad nad seisukohta A, siis asuvad seisukohale B, väites, et Jumal on andnud neile “uut valgust”. Hiljem pöörduvad nad tagasi endise õpetuse juurde (seisukoht A) ning mõnel juhul asuvad veel kord seisukohale B. Siin on mõned näited.
Soodoma meeste ülestõusmine:
1879 – Nad äratatakse ellu;
1952 – Neid ei äratata ellu;
1965 – Nad äratatakse ellu;
1988 – Neid ei äratata ellu.24
Sõna “Issand” Rooma 10:12-16:
1903 – “Issand” tähendab Jeesust;
1940 – “Issand” tähendab Jehoovat;
1978 – “Issand” tähendab Jeesust;
1980 – “Issand” tähendab Jehoovat.25
“Valitsemas olevad ülemused” Rooma 13:1:
1916 – “valitsemas olevad ülemused” tähendab valitsusvõime;
1943 – “valitsemas olevad ülemused” tähendab Jehoova Jumalat ja Jeesust Kristust;
1964 – “valitsemas olevad ülemused” tähendab valitsusvõime.26

Kuidas kaitsta end jehoova tunnistajate eest?

Esiteks peame ise uurima õiget (mitte jehoovatunnistajate poolt väänatud) Piiblit, et eristada salakavalalt esitatud valet tõest. Igal inimesel lasub vastutus uurida Piiblit ja otsida sellest tõde. Jumala Püha Vaim juhatab inimest, kes siiralt tõde otsib.
Võta ühendust mõne kristliku kogudusega või vaimulikuga. Sa leiad, et kristlik usk räägib ühel häälel Piiblile tuginedes jehoovatunnistajate väidetele vastu. Ühine vastuseis on tingitud sellest, et jehoovatunnistajad muudavad Piibli ja ristiusu kõige olulisemaid tõdesid, ründavad Kolmainsa Jumala ilmutust ning Jeesuse Kristuse jumalikkust. Samuti on hea vestelda inimestega, kes on jehoovatunnistajate küüsist pääsenud. Nemad oskavad rääkida, kuidas neid töödeldi ja ahistati.
Loe Piiblit tervikuna, et jehoovatunnistajad ei saaks teid petta teatud salme ja lõike kontekstist välja rebides. Kui olin alles 3 kuud kristlane olnud, kohtusin jehoovatunnistajatega, kes püüdsid mu seniseid usulisi tõekspidamisi hävitada. Nad tsiteerisid Koguja raamatust salme, mille põhjal jäi mulje, et inimeste ja loomade hinged on sarnased. See õpetus oleks mu senise usu kõikuma pannud, kuid õnneks meenus mulle kellegi soovitus: “Loe alati kogu teksti, loe tervet lõiku või peatükki!´´ Kui ma seda tegin ja esitasin oma oponentidele järgmistes salmides leiduva selgituse, sattusid nad suurde segadusse. Vahitorni kirjandust levitades ei olnud nad selle peale tulnud.
Vaba turumajandus on jõudnud iseseisvasse Eestisse ka usuasjades. Uute asjade vastuvõtmisel peame olema väga ettevaatlikud. Me ei tohi tormata iga asja järele, mida reklaamitakse. Tuleb küsida, uurida, otsida ning leida ka inimesi, kes on valeõpetajate toodet juba proovinud – vaata, kas nende usk jäi püsima?

Kokkuvõte

Kas saame eelpooltoodud fakte arvestades Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühingut usaldada? Ta on vähemalt viiel korral valesti ette kuulutanud maailmalõppu ning kasutanud neid ennustusi oma järgijate hirmutamiseks. See rühmitus on korduvalt muutnud oma õpetust ja läinud vastuollu oma eelnevate uskumustega, samal ajal väites, et vaid tema valdab tõde. Kuidas sobib see kokku Jumala täiuslikkuse ja pühadusega?
Me ei taha naeruvääristada ega halvustada üksikuid jehoovatunnistajaid – enamasti on nad siirad, pühendunud inimesed. Mõnes mõttes sarnanevad nad pigem eksinud lammaste kui ablaste huntidega, sest nende organisatsioon on petnud neid terve rea valeõpetuste ja valede prohvetikuulutustega. Jehoovatunnistajad usuvad tõepoolest, et kui nad Vahitorni ühingust lahkuvad, siis ootab neid hävitus Harmagedoonis. Nad vajavad meie armastust ja kaastunnet. Meie soov nende, nagu iga teisegi inimese jaoks, on, et nad saaksid tõesti teada, mida Piibel õpetab, ning et vaid Jeesus Kristus võib tagada meile päästmise. Vaid isikliku osaduse kaudu temaga võime vastu võtta andestuse ja igavese elu.

Joel B. Groat

KOLM VALET MIDA JEHOOVA TUNNISTAJAD TEILE RÄÄGIVAD:

Jehoovatunnistajate õpetuses on palju valesid, kuid ruumipuudusel ei saa me kõiki neist lähemalt vaadelda.
Püha Vaimu ja Jumala sõna tõe juhtimisel pööran tähelepanu kolmele väga olulisele väitele.

VALE NR. l
ÕPETUS JEESUSE KRISTUSE JUMALIKKUSEST

Jehoova tunnistajad eitavad, et Jeesus Kristus on Jumal. “…ta oli üks jumalaist, (sic) aga mitte Kõikvõimas Jumal,
kes on Jehoova…” (Let GodBe True, lk. 33, Wateh Tower Bible and Tract Society Publications, rev. ed. 1952)

Oma tegevuse algusest peale on Jehoova tunnistajad kategooriliselt eitanud, et Jeesus Kristus oli inimeseks
kehastunud Jumal. Jumala sõna, nii Vana kui Uus Testament, annavad tunnistust Kolmainsusest, Jumala kolmest
isikust. Piibli esimesest raamatust, kus Jumal ütleb: “Tehkem inimesed oma näo järele, meie samaseks…” (IMo 1:26) kuni viimase raamatuni, kõnelevad paljud salmid Jumala kolmest isikust. Need kolm on: Jumal-Isa,
Jumal-Poeg ja Jumal-Püha Vaim. “Alguses oli Sõnu, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis armuja tõde.” Johannese 1:1-2, 14.
“Sest temas elab kõik Jumala olemise täius ihulikult.” Koloslastele 2:9. “…igakeel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa auks.” Fliplastele 2:11.

VALE NR. 2
JEESUS KRISTUS TÕUSIS SURNUST ÜLES TAEVASE VAIMUNA

Jehoovatunnistajad eitavad Issanda Jeesuse Kristuse kehalist ülestõusmist. Nad väidavad, et ta äratari surnust
üles vaimse olendina või “…nähtamatu vaimolevusena” (The Kingdom of the Cults, lk.59). Jumala sõna õpetab, et
Jeesus Kristus tõusis surnust üles füüsilise, ülendatud kehaga. Jeesus kuulutas oma kehalist ülestõusmist ka ette.
“Jeesus vastas ning ütles neile: “Lammutage see tempel, ja ma püstitan selle kolme päevaga!” Ent ta rääkis oma ihu templist.” Johannese 2:19, 21.

Pärast surnust ülestõusmist veetis Jeesus maa peal nelikümmend päeva. Selle aja jooksul nägid teda sajad inimesed.

“Sest ma olen teile kõigepealt teada andnud, mida ma olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järele ja et ta maeti ja et ta üles arutati kolmandal päeval kirjade järele ja et ta ilmus Keefasele, pärast seda neile kaheteistkümnele. Pärast ta ilmus ühekorraga rohkem kui viiesajale vennale, köitest suurem hulk veel praegugi on elus, aga mõned on läinud magama.”  l Korintlastele 15:3-6.

Teda mitte ainult ei näinud paljud, vaid ta ka sõi ühes oma jüngritega. “Vaadake mu käsi ja jalgu, et mina see olen! Kutsuge mind kätega ja nähke, sest vaimul ei ole liha ega luid, nõnda nagu te näete minul olevat! Ja seda üteldes näitas ta neile oma käsi ja jalgu. Aga kui nad rõõmu pärast veel ei uskunud ja imeks panid, ütles ta neile: “Kas teil on siin midagisüüa?” Ja nad panid tema ette pala küpsetatud käia. Ja tema võttis ja sõi nende ees.” Luuka 24:39-43.

VALE NR. 3
PÕRGUT POLE OLEMAS

Jehoova tunnistajad õpetavad, et “…põrgu all mõeldakse Piiblis tavalist inimestele tuntud hauda…” (Let God Be
True, lk. 92).

Tõe leiame Jumala sõnast. Mitmel korral hoiatab Jeesus Kristus meid piinade, hävingu ja igavese karistuse paiga
eest. “Ja nende valu suits tõuseb üles ajastute ajastuteni; ja ei ole rahu päevad ega ööd neil…” Ilmutuse 14:11
Markuse 9:48b Jeesus ütleb “…tuli ei kustu!” Matteuse 5:22 Jeesus kõneleb “põrgutulest”.

Luuka 16:23 räägib Jumala sõna loo rikkast mehest, kes suri ja läks põrgusse. “Ja kui ta põrgus suures valus oti ja oma silmad üles tõstis…” Samuti öeldakse 24. salmis “…ma tunnen suurt piina selles tuleleegis!”

Ilmutuse 20:15 ütleb Jumala sõna: “Ja keda ei leitud kujutatud olevat eluraamatusse, heideti tulejärve!”

Pole kuigi raske veenduda, et Jehoova tunnistajate õpetus koosneb valedest ja Jumala sõna moonutustest.Nad on olnud eksiõpetuses algusest peale.

Viited

1 Pane tähele järgmisi tsitaate hiljutisest Vahitorni kirjandusest: “Tänapäeval kasutab Jehoova oma tahtmise täideviimiseks vaid üht organisatsiooni. Et omandada igavest elu maises paradiisis, peame selle organisatsiooni ära tundma ja selle liikmena Jumalat teenima´´ (Vahitorn, 15. veebruar 1983, lk. 12). “Seega, kui juhtimine tuleb Jehoova organisatsioonilt, siis teeme targasti, kui sellele allume, teades täielikult, et Jehoova juhib meid ainult meie igaveseks kasuks´´ (Vahitorn, 1. november 1990, lk. 30).
2 Fritz Springrmeier. The Watchtower & The Masons, (1990), lk. 11.
3 Rev. J. J. Ross, Some Facts and More Facts about the Self-Styled Pastor Charles T. Russell, kordustrükk: Witness Inc. n.d. lk. 3,4.
4 Ibid. lk. 7.
5 Rev. J. J. Ross, Some Facts and More Facts about the Self-Styled Pastor Charles T. Russell, kordustrükk: Witness Inc., lk. 16-19. Kuigi Russell pamfleti sisu eitas, möönis ta: “Võiks öelda, et loos imenisust on osake tõtt, võiks öelda, et vaid üks terake tõtt.´´
6 Walter Martin ja Norman Klann, Jehovah of the Watchtower, lk. 15-17.
7 Rev. J. J. Ross, Some Facts and More Facts…, lk. 20.
8 Ross, lk. 6, nisu keskmine turuhind tollal oli 1 dollar busheli eest. Telefonikõne Michigan State University vabakuulamisosakonnast Kent County´s (oktoober 1991).
9The Finished Mystery, Peoples Pulpit Association, 1917, lk. 485, 258.
10 Rev. Edward Lodge Curran, Ph. D. Judge – “for our days” – Rutherford, kp.-ta, krd. trk., lk. 7; Literary Digest, 2. mai 1936, tsiteerituna Charles P. Windle´i poolt. The Rutherford Racket, krd. trk., kp.-ta, lk. 11.
11 Fred Franz, VPTÜ neljas president, on tsiteerinud Rutherfordi ütlust oma ennustuste kohta: “Ma tean, et olen end lolliks teinud.´´ Tsiteerinud Raymond Franz raamatus Crisis of Conscience, lk. 137.
12 Raymond Franz, Crisis of Conscience, allmärkus lk. 50.
13Vahitorn, 15. juuli 1976, lk. 441.
14Kas sa peaksid uskuma Kolmainsust?, lk. 31.
15Reasoning From the Scriptures, lk. 381; Aid to Bible Understanding, lk. 1544.
16Vahitorn, 15. veebruar 1992; Reasoning, lk. 217, 218.
17Reasoning, lk. 309.
18Vahitorn, 15. veebruar 1985, lk. 16; 1. juuli 1947, lk. 204; 15. november 1981.
19Reasoning, lk. 100, 175.
20Vahitorn, 1. oktoober 1967, lk. 587; 1. detsember 1990, lk. [Lehekülje number on trükivea tõttu jäänud trükkimata – R.M.]
21Vahitorn, 1. oktoober 1967, lk. 590.
22Man´s salvation Out of World Distress…, (1975), lk. 208; Vahitorn, 1. oktoober 1975, lk. 600.
23Äratus!, 22. august 1978, lk. 28; Vahitorn, 1. oktoober 1978, lk. 15.
24Siioni Vahitorn, krd. trk., juuli 1879, lk. 7; Vahitorn, 1. juuni 1952, lk. 338; 1. august 1965, lk. 479; 1. juuni 1988, lk. 30-31.
25Siionin Vahitorn, äratrükk, 1. detsember 1903, lk. 3282; Vahitorn, 1. juuli 1940, lk. 200; 1. mai 1978, lk. 12; 1. veebruar 1980, lk. 16.
26Vahitorn, äratrükk, 1. september 1916, lk. 5952; The Truth Shall Make You Free, [1943. a. v.a.], lk. 312; Vahitorn, 15. juuni 1964, lk. 20. Vahitorni ühing tunnistas, et see doktriinimuutus maksis mitmetele JTtele elu.

Valeõpetused © 2024.

Külastusi: 473