Kristliku taustaga valeõpetused

Urantia raamat

Urantia raamatu päritolu

Urantia raamat 2097 leheküljest koosnev mahukas töö, mis on väidetavalt saadud mitmetelt taevastelt olevustelt ning on Maale toodud arvatavasti üliinimeste, jumalike olevuste poolt 1934.a. See toodi maale “Orvontoni valitsejate” poolt (lk 354) ja “…Nebadoni kaheteistkümne komisjoni poolt, keda juhib Mantutia Melkisedek” (lk 1319). See raamat väidab, et see on “suurim taevane ilmutus peale Kristuse tulekut meie planeedile.” Siiski on minul väga erinev nägemus sellest, kuna see on suur väärilmutus inimese vaimsest pärandist, vaimne fantaasia, mis kasutab Piiblit oma õpetuste jaoks.

Selle raamatu saanud inimese nime pole kunagi avaldatud ja kõik on nüüd petta saanud.  Raamatu paber olevat materialiseeritud ainulaadsel viisil, mis on kõikidele elavatele inimestele tundmatu. Liikumise Rajaja on  Dr. Bill Sadler, kellele tõid Urantia raamatu seitse vaimset olevust 1934.a. 1934. ja 1956.a. vahel sai kokku end Foorumiks nimetanud 36 inimesest koosnev rühm, et uurida Urantia raamatu originaalkäsikirju. Nad asutasid 1950.a. Urantia Ühingu (Urantia Foundation) ja raamat avaldati trükis esmakordselt 12.oktoobril 1955.

Siin on ka esimene vastuolu piibli õpetusega, mis hoiatab vaimsete juhiste saamisel spiritistlikke vaimude ja teiste sarnaste eest (5Mo 18:10-12).
3Mo 19:31 “Ärge pöörduge vaimude ja “teadjate” poole”
3 Mo 20:6 “Kui keegi pöördub vaimude ja “teadjate” poole, järgides neid hoora viisil, siis pööran mina oma palge niisuguse inimese vastu ja hävitan tema ta rahva seast!” Iisraelis oli karistus selle eest karm. 3 Mo 20:27 “Kui mehes või naises on “vaim” või “tarkus”, siis karistatagu neid surmaga; nad visatagu kividega surnuks, nende peal on nende veresüü!” Kui kuningas Saul ei kuulanud enam Jumalat, pöördus ta suhtlemiseks vaimude poole. Piibel selgitab, et Püha Vaim on erinevate autorite kaudu andnud meile Jumala sõna igaveseks. See on täielik (2Ti 3:16-17) ja täiuslik. Apostlid hoiatavad kõikide eest, kes kuulutavad evangeeliumi, mis on piibliga vastuolus (Ga 1:8-10). (Kuid just seda Urantia Raamat teeb – kõik mis tuleks teha, oleks küsida, kas nad nõustuvad kõikide piibli õpetustega ja vastuseks oleks kindel EI.)

Üliinimese näival autorlusel põhineb väide, et selles raamatus on surelikule kättesaamatud andmeid. Selle raamatu eesmärgiks väidetakse olevat selgitada inimese “jumalikku ja igavest saatust” (Põhitõed, lk 1). Urantia raamat kinnitab, et see pandi kirja vaimu etteütlemise järgi ja ta jutlustab kõikide religioonide ühtsust. Raamat käsitleb “Jeesuse elu, õpetuste, surma ja ülestõusmise läbi saadavat hingelist uuestisündi ja inimkonna evolutsioonilist arengut läbi Tõe, mida ei koorma traditsioonid ja dogmad” (Urantia Raamatu brošüür, Urantia Ühing, 1955)

Nad usuvad, et see on nagu teisedki tekstid, ainult, et kõrgem. Raamatu sisu hinnatakse “vaimu viljade” järgi. Sellisel juhul pole seal autoriteetset tõde, aga ainult tõega mõõdetud subjektiivne mõju inimesele.

Urantia raamatu sisu

Raamat koosneb sügavatest ja põhjalikest filosoofilistest korrapäratustest ja kavalalt kokkusegatud piiblilugudest ja –ajaloost ning samuti teistest religioonidest. Loomulikult on sellel selline ilme, nagu oleks see antud kõrgema intelligentsi poolt, kes suudab manipuleerida sõnade ja mõistetega kaugelt rohkem kui ükski inimene. Kui seda esmakordselt lugeda (oleneb, kui palju), siis tundub see piibellik ja isegi võimalik, sest esitab Jumala kohta uut informatsiooni. Nagu paljuski Mormooni raamat, pakub see uusi teadmisi Jeesuse kohta, inimsaatuse kohta, meie suhete kohta Jumalaga ja meie planeedi ja universumi ajaloo kohta.
See on väga petlik, sest sellesse on põimitud nii piibli kui ka esoteeriline keel ja neile, kes tõde veel ei tunne, võib see valet mõju avaldada. (Ainus raamat, mida sellega võrrelda, on kõrgema võimu poolt edasi antud raamat Imede Kulg (the Course of Miracles). Siiski on see lapsuke võrreldes Urantia Raamatuga). Selle eesmärk on piiblile vastu vaielda ja seda moonutada, kuna see muudab pidevalt sündmusi ja inimesi. Kasutades piiblit alusena ning piiblikeelt, muudavad need olevused pühakirja täiesti uueks süsteemiks, mida ainult intelligent suudab peaaegu mõista. Kui ma ütlen peaaegu, siis ma mõtlen seda, et isegi lühikesed laused on üle ujutatud keerukast sprituaalsest jamast, mis algul tundub olevat mõttekas, kuid mille sisu lipsab siiski käest. Kuigi mind võib muidugi kõrvale heita kui vaimset imikut, kes ei suuda selle tähendust mõista, on see siiski minu arvamus ja lugedes tsitaate sellest raamatust, saate te aru, mida ma mõtlen.

Raamat on jagatud 4 põhiosasse. 1.osa kirjeldab keskse ja üliuniversumi Jumalat kui Isa, Kõikehaaravat Vaimu ja Kolmainsust, ning paljusid vaimseid olendeid. 2.osa tegeleb meie kohaliku universumiga, Nebadoniga, mille pealinn on Salvington. See raamat räägib meile keskse ja üliuniversumi ja meie kohaliku universumi tekkest ja arengust ning meie planeedi, Urantia, ajaloost – Urantia asub üliuniversumis Orvontonis, mille pealinn on Uversa. 3.osa on Urantia ajalugu – Urantia nime all tunnevad Maad teised olendid. 4.osa sisaldab jeesuse elulugu (700 lehekülge) ning selle seas on ka üksikasjalik arutlus Jeesuse peidetud aastate kohta (12 eluaastast kuni tema avaliku teenistuseni). Ühing väidab, et see osa Jeesuse elust ja õpetustest on “täielikum kui Uue Testamendi oma, aga erinevalt sellest puuduvad seal vastuolud” (Põhitõed, lk 30). Selle informatsiooni olevat andnud “üks apostel Andrease kaitseingel” (samas).

Urantia Raamatu järgi sündis Jeesus 21.augustil 7.a.e.Kr, tal oli suurepärane haridus ning temast sai oskuslik puusepp, ta alustas Vahemere-äärset rännakut oma 28. eluaastal ning alustas avalikku teenismist 27.a.p.Kr. Peale rohkem kui kolmeaastast teenistust löödi ta risti ja tõusis surnust üles.

Urantia Raamat õpetab, et kõik olevused lõi Jumal, kes tahtis jagada Olemise rõõmu ja seiklust nii kaugete paikadega kui võimalik. See Jumal elab Paradiidi saarel keset universumite universumit.

Paljudes universumites toimub areng, mis hõlmab nii ainet kui isiksusi. Need isiksused eksisteerivad miljonitel planeetides ja sfäärides.

Urantia Raamatus esitatud universumil on seitse astet. Esimene aste, Paradiisi saar, on universumi keskpaik, mille ümber moodustavad teised astmed kuus kontsentrilist ellipsit. (lk 129)

Selles raamatus on kuupäevad ja ajad, mis on ilmselgelt püüe tõestada selle 2097 leheküljel oleva sõnumi paikapidavust. Ma soovitan kõigil, kes tahavad seda raamatut põhjalikult lugema hakkavad, hoida aspiriinipurk käeulatuses.

“987 000 000 000 aastat tagasi teatasid Uversast välja rännanud ühendatud jõudude korraldaja (associate force organizer) ja tollane tegutsev ülevaataja (then acting inspector) Orvontoni seerianumbriga 811 307 Kõige Iidsemale (the Ancient of Days), et universumi tingimused on teatud Orvontoni tollases idasektoris sobivad materialisatsiooni fenomeni algatamiseks.” “875 000 000 000 aastat tagasi pühitseti õigeaegselt sisse tohutu Andronoveri udukogu number 876 926.” Kui see kõlab nagu ulmefilm (Star Wars võib-olla), siis selles on teil ilmselt õigus.

Havona kõrval on Suur Universum, mille sees on seitse üliuniversumit, igasühes omakorda 700000 kohalikku universumit.  Üliuniversumid tiirlevad ümber Havona. Kohalik universum Nebadon asub Orvontoni-nimelise üliuniversumi äärealal. Planeet Urantia, mis meile on tuntud Maa nime all, pöörleb Nebadoni sees.

Siit saab alguse erinevate universumite ning Maa aastate ja ajastute ajalugu. “1 000 000 000 aastat tagasi saab tõeliselt alguse Urantia ajalugu. See planeet oli saavutanud umbes oma praeguse suuruse. Ja umbes sel ajal kanti ta Nebadoni füüsilisse registrisse ja anti talle nimi – Urantia.”

“Umbes sel ajal määrati Urantia planeetide valitsemise korraldamiseks Satania süsteemi ning kirjutati Norlatiadeki eluregistrisse.” See kõik meenutab mulle paljuski new age’i ja selle kokkusegatud sõnastust. Näiteks nagu Sanat Kumura – pange tähele, et mõlemas Satanias on sees sõna Saatan. Kas see on kokkusattumus või märk Saatana osalemisest?

“900 000 000 aastat tagasi saabus esimene Jerusemist välja saadetud Satania luurerühm Urantiale, et uurida planeeti ja teha ettekanne selle sobivuse kohta elu-eksperimendi jaamaks. See komisjon koosnes 24 liikmest, kelle hulka kuulusid Elukandjad (Life Carriers), Lanonandeki Pojad, Melkisedekid, serafim ja teised taevased ordud, kes tegelesid planetaarse korralduse ja palneetide juhtimisega varastel aastatel.” Pange jällegi tähele Jeruusalemmaga sarnanevat sõna ja Melkisedekeid (mitmuses)  ja serafimi, mis on kõik terminid ja piiblitegelaste ja –olevuste kohta. Ettepanek, mis nad teevad, käib elu alguse kohta Galaktika selles sektoris. Kui keegi on loonud sellest maailmast omale ulmelise pildi, mõistab ta seda siin ilmselt hästi.

Maal on pikk ajalugu “Teine Eeden oli tsivilisatsiooni hälliks peaaegu 30 000 aastat.(35 000 e.Kr)”

“Monoteismi ideed said küpseks kogu maailmas üsna varsti peale Machiventa Melkisedeki ilmumist Salemisse Palestiinasse.” See oli üks põhjus Melkisedeki kehastumiseks: “et ainujumala religioon võetaks omaks, valmistamaks teed Jumala ainusündinud poja tulekuks Maale. Miikael ei saanud tulla Urantiasse enne, kui seal ei olnud inimesi, kes oleks uskunud Universaalsesse Isasse, kellega koos ta võiks tulla.” Jälle piibliterminid, aga lugu on muudetud. Pange tähele, et Miikael on Jumala poeg, see on miski, mida paljud sektid uskusid, eriti 1800.ndatel aastatel.

Neil on palju jumalusi – Ülimad Olendid (Supreme Beings), Valitsevad Olendid (Ascending Beings), Jumala Pojad ja alamad jumalikud igavikulised olevused. Igasse ühendusse võib kuuluda mõni tuhat kuni mitu miljonit olendit (Urantia Raamat, lk 330-344). Urantia Raamat räägib Kolmainsuste Kolmainsusest, mis on kolm kolmest jumalusest koosnevat rühma. Üks Kolmainsus on eksistentsiaalne (tõeline ja ilma algallikata) ja teised kaks kogemuslikud (potentsiaalsed ja algallikast pärinevad). Eksistentsiaalset Kolmainsust (existential Trinity) nimetatakse Paradiisi Kolmainsuseks ja see koosneb Universaalsest Isast (Universal Father), Igavesest Pojast (Eternal Son) ja Lõpmatust Vaimust (Infinite Spirit). Universaalset Isa peetakse loojaks, kontrollijaks ja kõikide asjade hoidjaks. Ta alustas tervet evolutsiooniprotsessi, sest ta “ei tahtnud olla iseennast sisaldav.” Teised kaks kogemuslikku Kolmainsust on Algne Kolmainsus (Ultimate Trinity) ja Absoluutne Kolmainsus (Absolute Trinity). Mõlemad Kolmainsused on piiratud, muutuvad ja pidevalt arenevad. Ühel kindlaksmääratud ajal igaveses tulevikus täiendavad need kaks Kolmainsust Paradiisi Kolmainsuse isikuid. (lk 13)

Raamatus on kirjas taevased ülesanded, mis määravad spirituaalse positsiooni, ning kirjeldatakse paiku, nagu Salvington, Divinington, Nebadon.

See raamat õpetab, et igavene Isa-Looja lõi Igavese Poja ja Lõpmatu Vaimu ja siiski väidab ta, et need on igavesed. Nende teoloogia on sarnane gnostikutega: “Peale loomist “astus ta allapoole”, luues paljud kõrvalisemad jumalikud isikud, kes on vähem kui absoluutsed ning lähenevad üha enam ja enam peaaegu lõpmatusele” (Põhitõed, lk 2)

Iga kohaliku universumi lõi Poeg-Looja ning tema ka valitseb nende üle. Universaalne Isa lõi koostöös Igavese Pojaga need “ainusünnitatud” Pojad-Loojad. Kuigi nad on kõik ainulaadsed, hõlmavad nad kõik endas Universaalse Isa ja Igavese Poja iseloomujooni. Nad on kõik Miikaeli Ordu liikmed. (lk 224-234)

Ainusündinud Jumala Pojast ei räägita Urantia Raamatus peaaegu üldse. Nad esitavad teistsugust Jeesust. See pole seesama, kes piiblis. Enne oma maist elu oli Jeesuse tegelik nimi Nebadoni Miikael. Jeesus täiustas oma jumalikkust seitsme kehastusena erinevates universumi olevustes. Tema seitsmes kehastus Urantial on Nebadoni Miikael (lk 1323).”Meie Poeg-Looja on 611 121. esialgse lõpmatu identiteedi mõiste kehastus, mille algallikaks on samaaegselt nii Universaalne Isa kui ka Igavene Poeg.”

“Nebadoni Miikael on ‘ainusündinud Poeg’, kes kehastab 611 121. universaalset jumalikkuse ja lõpmatuse mõistet (lk 366).” Jeesus (Miikael) on Jumala Poja ja Isa poeg selles mõttes, et kui neil kahel oli üheaegselt 611 121. korda algmõte, siis sündiski Jeesus (Miikael).

Ta on määratud olema selle Universumi (kohaliku) sektori looja. “Vaevalt miljon aastat pärast seda ajastut valis Nebadoni Miikael, Paradiisi Poeg-Looja selle galaktika oma universumi ehitamise paigaks.” Nii algab Urantia lugu.

Urantia Raamat räägib Kristuse varjatud aatatest, 12. eluaastast kuni avaliku teenistuse alguseni. Ta kinnitab, et õpetab “Jeesuse religiooni”, mitte “religiooni Jeesuse kohta.” Urantia Raamatu Kristus on ainuke Jumala poegadest, kes kehastus Urantias. Tema eesmärk oli aidata meil, surelikel, mõista, et ka meie oleme Jumala pojad. Tema on teenäitaja, tema on meie kohaliku universumi looja ja tema kehastus Urantial oli tal seitsmes kord sündida selle universumi olevuste keskele.

Kõik religioonid on korrumpeerunud.

“Religioosne traditsioon on ebatäiuslik ülestähendus Jumalat tundva inimese kogemustest muistsetel aegadel, aga need ülestähendused pole usaldatavad usuelu juhiste või tõelise informatsiooni allikana Universaalset Isast. Neid iidseid uskumusi on alati mõjutanud fakt, et inimene on müüdilooja.”

Nad väidavad, et me oleme segaduses planeedil Maa (Urantia), sest me arvame, et meie religioonid tulevad Jumalalt eneselt, kuigi need tegelikult tulevad mitmetelt taevaste olendite rühmitustelt. “Urantia religioosne mõtteviis ajab ikka veel Jumalikke isikuid ja Universaalset Isa segamini, pannes nad kõik sama nimetuse alla.”

Me “kannatame jätkuvalt primitiivse Jumala mõistmise mõju all.” Need jumalad, kes “raputasid maailma oma raevus” ja “lõid rahvast oma meelepahaga nälja ja veeuputuse ajal” on “primitiivse religiooni jumalad; nad ei ole need Jumalad, kes elavad ja valitsevad universumeid.” (lk 60)

Samal ajal kui Urantia Raamat väidab, et annab Kristusest tõese ülevaate, astub see tõde vastu piibli ülestähendustele ja Jeesuse oma sõnadele. Pea meeles, et nad väidavad, et kõik religioossed raamatud on korrumpeerunud, välja arvatud juhul, kui ei muutu liiga ilmseks, et see on rünnak ainult piibli autoriteetidele. Aga just seda võime me ridade vahelt lugeda. Urantia Raamat ütleb, et kuigi “kristlus hõlmab endas rohkem Meistri evangeeliume, kui ükski teine usk, “ tegi see “kaks suurt viga”: 1) … õpetus, et Jeesus oli pühitsetud Poeg, kes peaks olema Isale meelepärane ja leevendama tema jumalikku viha (ja) 2) … Kristuse  õpetuses nii täielikult Jeesuse isikule tähelepanu pööramine.”

Jeesus teenis piiblis nimetatud kolme aasta asemel tegelikult kuus aastat. Tema elu lõppes ristil, kuid ristil polnud tähendust, kuna “Isa Paradiisis ei määranud, nõudnud ega vajanud oma Poja surma. See kõik oli inimese, mitte Jumala tahtmine” (lk 2002).

Nendes kahes punktis on rünnak keskendunud Kristuse Isikule ja tööle ning Uue Testamendi väitele, et ilma ristita pole päästet ja selleta ka kristlust.

Selle raamatu kirjutaja on piibli õpetustest hästi teadlik ja ei peatu selle moonutamise või halvustamise ees.

“Vihase Jumala lepitamine” “ohvriandide, karistuse ja isegi vere valamise läbi” on barbaarne ja primitiivne ja see religioon “pole väärt teaduse ja tõe valgustatud ajastut.” “Jeesus ei tulnud Urantiasse Jumala viha vaigistama ega ennast ristil surres lunastuseks pannuma. Rist oli täielikult inimese teene, mitte Jumala nõue.” (Põhitõed, lk 3) Seda sama ideed esitas ka new age’i mees Benjamen Cr?me, kes peab kristlust vereohvri tõttu väärtusetuks. Piibel õpetab, et ristil valatud Kristuse veri on Jumala ainus viis asju õigeks teha ning saada Jumalalt andestust. (Roomlastele 5:9, Efeslatele 1:7, Heebrealastele 9:22)

“Paradiisi Poja kingitus teie maailmale oli planetaarse ajastu lõppemisele omane; see oli vältimatu, kuid mitte vajalik Jumala poolehoiu võitmiseks.” “See on õpetus, mis ütleb, et tema isaliku südame kalkust ja kõvadust ei puudutanud tema loodute õnnetused ja mured ning et tema hell halastus ei avaldunud enne, kui ta nägi oma süütut poega veritsemas ja  ristil suremas!” (lk 60.5)

Nad esitavad piiblit valesti, kui nad õpetavad, et “heebrealased uskusid, et “ilma verevalamiseta ei saa olla pattude andeksandmist.” Nad pole leidnud vabanemist vanast paganlikust ideest, et jumalaid ei saa lepitada ilma vereta, kuigi Mooses tegi edusamme, keelates inimohvrid ära.” Heebrealased ei ohverdanud kunagi inimesi, vaid loomi ja selle käsu andis Jumal, et näidata kui suurt tähtsust omab see, mida patt põhjustab.

“Peale Moosese surma hakkas ülev suhtumine Jahvesse kiiresti kaduma. Joosua ja Iisraeli juhid klammerdusid jätkuvalt Moosese traditsioonide külge, mis peavad Jumalat kõiketeadjaks ja kõikvõimsaks, aga tavainimesed pöördusid tagasi vanade arusaamade juurde Jahvest. Ja see tagasikäik Jumaluse mõistmisel kiirenes veelgi mitmete rahva juhtide, niinimetatud Kohtumõistjate edukal valitsemisajal.”(lk1059:2, 96:61)

Kogu kristlikku religiooni saab ümber lükata ühe lausega: “Peamised religioossed ideed ilmutusest, heatahtlikkusest, kahetsusest, lepitusest, vahendamisest, ohverdamisest, palvest, pihtimisest, ülistamisest, elust peale surma, sakramendist, rituaalidest, lunastusest, päästest, vabastamisest, lubadustest, ebapuhtusest, Puhastustulest, prohvetlusest, pärispatust pärinevad varastest aegadest, mil inimkonda valdas surmaeelne hirm vaimude ees.” (lk 1005) Eitatakse ka Jeesus Kristuse ihulikku ülestõusmist surnuist. “Tema materiaalne ja füüsiline keha ei olnud osa ülesõusnu isiksusest … lihalik keha, milles ta elas … lamas ikka veel seal hauakambris.”(lk 2021, 2023, 2024 – 1313. )

Raamatu aluseks olev sõnum.

Nende eesmärk ja sõnum on ühendada kõik religoonid ning panna neid maha jätma oma kindlaid õpetusi, et saavutada vaimset ühtsust. “Me usume kõikidesse kirikusse ja teenistusvormidesse.” (URANTIA Brotherhood Bulletin, Vol. 6, No. 1, lk 4).  Sellise suhtumisega ning omal veidral viisil loodavad nad ühendada “…kõik maailma religioonid ja usklikud.” (Bulletin, kaasväljaanne, lk 1). Kõigi maailma usundite “väärtus seisneb selles, et nad lähenevad õiges suunas Jeesuse religioonile.” (lk 67) See muidugi taandab piibli ilmutuse samale tasemele, kui kõik teisedki raamatud, mis väidetakse olevat korrumpeerunud. Nad väidavad, et võtavad kristlased omaks, aga ainult selleks, et neid teistega ühendada: “Jeesuse religiooni õpetajad peaksid teistele religioonidele lähenema äratundmisega tõdedest, mis neil kõigil ühised on (paljud neist tulevad otseselt või kaudselt Jeesuse sõnumist), selle asemel et panna nii suurt rõhku erinevustele.” (lk 1670-71).  Tegelikult on nende esitatud vaimsusel samad eesmärgid, mis Bahail – kõikide religioonide ühtsus.

Nad väidavad vastu piibli õpetusele, et me oleme patused. “Vana aja inimene sai teadlikuks Jumala poolehoiust vaid läbi ohvrite. Tänapäeva inimene peab välja arendama uued viisid eneseteadvuse või pääste saavutamiseks. Patuteadvus on sureliku mõtteisse alles jäänud ja seetõttu on pääste mõtteviisidki muutunud iganenuks ja vananenuks.”  “Süütunne on teadlikkus moraalinormidest üleastumisest, see pole ilmtingimata patt. Kui Jumala suhtes ei olda teadlikult truudusetud, siis ei saa olla ka tõelist pattu.” Piibel ütleb, et me teeme pattu, kui me astume teadlikult või teadmatult Jumala seatud käskudest üle. See on meile loomuomane. Urantia Raamat vaidleb sellele vastu. “Aga pihtimine – siiras patu loomuse äratundmine – on vajalik resligioosseks kasvuks ja vaimseks arenguks.”

“Patu andeksandmine Jumaluse poolt on ustavuse uuendamine, millele järgneb aeg, mil inimene saab teadlikuks sellise teadliku vastuhaku eksitusest.  Andestust ei pea otsima, andestuse korral saadakse teadlikuks ustavussuhete uuendamisest loodu ja Looja vahel.” (lk 985:1, 89:10.6) Kas need saavad sellest aru, kellel pole selles vallas sügavamat haridust? Sellisel viisil tundub palju öeldust olevat raske.

“Paljud rassid kujutlevad, et nende juhid on sündinud neitsist … neid austav rühmitus ootab alati nende tagasipöördumist. Kesk-Aasia hõimud ootavad ikka veel Tšingis-Khaani tagasitulekut; Tiibetis, Hiinas ja Indias oodatakse Buddhat; Islamis Muhamedi; Amerindi indiaanlased ootavad Hesunanin Onamonalontonit; heebrealased ootavad üldiselt Aadama tulekut materiaalseks juhiks. … Peale Aadma ilmumist Maale on niinimetatud Jumala pojad olnud maailma rahvaste seas tavalised.” (lk 1008:5,92:5,3)

Mina pole küll kunagi kuulnud sellisest traditsioonist, mille kohaselt Aadam peaks tagasi tulema.

See raamat ahvatleb inimesi uskuma, et see on saladuse paljastamine neile, kes seda usuliikumist järgivad. “Sonaringtoni saladused hõlmavad ka jumalike Poegade kehastumise saladust. Kui Jumala Pojast saab Inimese Poeg, kui ta sõna otseses mõttes sünnib naisest, nagu teie maailmas 1900 aastat tagasi juhus, siis on see kõikehaarav mõistatus. Seda ilmneb erinevates universumites ja see on Sonaringtoni jumalikuks pojaks olemise saladus. Korrastajad (the Adjusters) on Jumal-Isa mõistatus. Jumalike poegade kehastumine on Jumala Poja mõistatus; see on Sonaringtoni seitsmendasse sektorisse lukustatud saladus, valdkond, milleni ei suuda jõuda keegi peale nende, kes on isiklikult selle ainulaadse kogemuse läbi teinud.”(lk 145) Nad õpetavad, et neitsist sünd kordub universumis mitmeid kordi. Jällegi on see rünnak Jumala ainusündinud Poja vastu.

Vaieldakse vastu nii piibli sõnumile Jeesuse kui Jumala ainusündinud poja kohta kui ka piibli autoritele.

Johannese evangeelium. “Johannes ei kirjutanud seda, ta inspireeris seda.” (lk 1342:5, 121:8:10) [101.a.e.Kr innustas ta oma kaaslast, Naatanit, Kaisareast pärit Kreeka juuti alustama kirjutamist.] See läheb vastuollu pühakirjaga, muutes selle valelikuks.

Urantia serafim, … laulis ülistuslaule Petlemma sõime kohal, aga neid ülistusi ei kuulnud inimkõrvad. Ei karjased ega keegi surelikest ei tulnud Petlemma lapsukesele austust avaldama enne, kui saabusid teatud Uri preestrid, keda saatis Jeruusalemmast teele Sakarias.” (1352:1,122:8.5)

See läheb vastu pühakirja õpetustele, kus öeldakse, et karjased kuulsid ingleid väljal ning läksid kohe peale seda külastama lapsukest sõimes. Terves selles raamatus võib pidevalt näha Pühakirja vastu vaidlemist.

“Jeesus tegi maailma inimestele koduseks; ta tõi inimesed tabu orjusest välja ja õpetas neile, et maailm ei ole läbinisti halb. Ta ei igatsenud põgeneda oma maisest elust; ta omandas viisi, kuidas oma Isa tahet lihas olles arvestatavalt täita.  Ta suutis elada idealistlikku usuelu reaalse maailma keskel: Jeesus ei jaganud Pauluse pessimistlikku vaadet inimkonnale. Meister vaatas inimeste peale nagu Jumala poegade peale ja nägi ette imetabast ja igavest tulevikku neile, kes valisid elu.” (196:2.11)

Jeesus palus oma jüngritel olla maailmas, aga mitte maailmast. Ta ütles, et nad läheksid läbi elu, et olla hiljem temaga, mitte ei armastaks seda maailma. Kui keegi armastab maailma, ei ole Isa armastus temaga. Mis puutub Pauluse õpetusse (“pessimistlik vaade inimkonnale”) lepitusest, mis tähendab, et me oleme patused, kes vajavad andestust risti läbi, ütlevad nemad, et “kristlus on mõttetult vere- ja ohvriõpetustega üle kuhjatud…” (lk 984).

Teised piibli moonutused

Jeesus võttis omaks mõiste “Inimese Poeg” 15-aastasena, kui ta luges peatükki niinimetatud Eenoki Raamatust (lk 1390).

Oma 28. ja 29. Maal oldud aastal reisis Jeesus Rooma maailmas koos kahe Indiast pärit mehega (lk 1427). See viitab nagu teisedki raamatud sellele, et ta võis olla tuttav idamaise taassünni mõiste ja muude õpetustega ning ta ei õpetanud judaismi.

Inimese potentsiaal Jumalana

“Jumalikud saavutused on sinu ees! Alanud on võidujooks täiustumisele! Kaasa võivad lüüa kõik ning kõikide nende pingutusi kroonib edu, kes jooksevad usu ja ustavuse võidujooksu, sõltudes igal sammul temas peituva Korrastaja juhatusest ja Universaalse Poja hea vaimu juhtimisest, mida ta nii vabalt kõige liha peale valab.” [Urantia Raamat, 365.4] See pole see usk, mida piibel pühakutele omistab, kuid selliselgi juhul ei saa nad endale Jumala positsiooni. Nagu näha võib, kasutavad nad piiblitermineid ja fraase, et teha oma raamatut võistlejaks tõe nimel.

“Johannes küsis Jeesuselt: “Meister, mis on taevariik?” Ja Jeesus vastas: “Taeva kuningriik koosneb kolmest põhiosast: esiteks, Jumala valitsuse tunnustamine; teiseks, usk Jumala pojaks olemise tõesse; kolmandaks, usk inimese ülima soovi täitumisse täita Jumala tahet olla nagu Jumal.  Ja see on evangeeliumi hea sõnum: usuga võivad kõik surelikud jõuda nende kolme pääste põhiosani.”” (lk 1585-86)

“Elav vaimne suhe kõiges ja kõigis, sest need kõik on loodud igavesti aste-astmelt Jumala poole püüdlema.”  See õpetus on piibli järgi väga sarnane Luciferi mässuga, kes tahtis olla Jumala sarnane, see on läbi ajaloo olnud inimkonna unistuseks. (lk 646: 4,56:10.3)

“Jumal on meie Isa, sest osa tema jumalikust vaimust on meie kõikide sees.”

“Sinus on osa Universaalsest Isast ja seetõttu oled sa otseselt seotud jumaliku Isaga ja kõikide Jumala Poegadega.”(lk 448). See on panteism ja paganlik usk, mida nad nii varmalt oma raamatus tõrjuvad.

“Et muuta inimest igaveseks, hõlmavad tõde, ilu ja headus endas jumaliku reaalsuse täit ilmutust. Kuna see arusaamine Jumalikust armastusest leiab vaimse väljenduse Jumalat tundvate surelike eludes,  tulevad ilmsiks ka jumalikkuse viljad: intellektuaalne rahu, sotsiaalne progress, moraalne rahulolu, vaimne rõõm ja kosmiline tarkus. Edasijõudnud surelikud siin maailmas, kes elavad valguse ja elu seitsmendal tasandil, on õppinud, et armastus on suurim asi universumis – ja nad teavad, et Jumal on armastus.” (lk.648:3,56:10.20) See, et Jumal on armastus, on pärit otse piiblist. Armastus ei ole universumis suurim, Jumal on.

Inimpotentsiaal on Urantia ilmutuste kohaselt järgmine: “Ülim ilu, igavese kunsti kõrgus on tohutu hulga Looja ja loodu kosmiliste äärmuste ühendamise näitemäng. Inimene otsib Jumalat ja Jumal inimest – loodu on muutumas täiuslikuks nagu Looja – see on ülimalt kauni ja kosmilise kunsti haripunkt ja ülim saavutus.”

Jumal lõi mõned neist olenditest kõrgelseisvateks, kuid mõned lõi ta kõige madalaimasse mõeldavasse olemise vormi, millest nad arenesid inimtasemele, mis on “arenemine punkti, kus igavese jumalikkuse säde võib juba neisse tulla.” ( Põhitõed, lk 2) Urantia Teoloogia sarnaneb Hindu mõtteviisidele hingede rändamisest, kus hinge rändab madalaimast inimlikust tasemest jumalikuni, see on new age’ilik spirituaalne areng. Peale seda elu läheme me läbi miljonite teiste treeningsfääride. Järgmisena liigub hing Satania maailmadesse. Nii edasiminejate (surelikud) kui ka madalamate eluvormide elukogemused lõpuks sünteesitakse ja ühendatakse arenevaks, universaalseks teadvuseks. See on kogu loodu kasvav kehastus, mis lõpuks saab omaette isiksuseks Ülimas Olendis (the Supreme Being).” (Põhitõed)

Teiste sõnadega, inimkonna arenedes muutub Algse Kolmainsuse esimene isik tegelikkuseks. Saavutada Universaalse Isa ligiolu ja aidata muutuda Algsel Kolmainsusel tegelikkuseks on inimese vaimse teekonna eesmärk ja lõpp. Ta on lõpetanud “ajastute pikkuse protsessi, saamaks loomast ingliks ja inglist vaimuks ja vaimust Jumalaks.” (lk 558, Põhitõed) See on gnostitsismi üks varaseid vorme, mis õpetas, et vaimsete olendite süsteem lähtub Jumalast ja valitseb inimeste elude üle. Paulus viitas nendele vaimolenditele kui “võimudele ja valitsustele” (Kl 1:16, 2:15)

“Ainuke loodu, mis on täiuslikult asustatud, on Havona, keskne universum, mis on loodud otseselt Universaalse Isa mõttest ja Igavese Poja sõnast. Havona on eksistentsiaalne, täiuslik ja küllastunud universum, mis ümbritseb igaveste Jumaluste kodusid ja on kõikide asjade keskmeks. Seitsme üliuniversumi loodu on piiratud ja pidevas arengus.”(lk 360:3, 32:3.1)

96. DOKUMENT. HEEBREALASTE JAHVE-JUMAL on Jumaluse loodud, kõigepealt võtab inimene kokku kõik Jumalad, siis alistab kõik võõrad jumalad oma hõimu jumalale ja lõpuks arvab arvab välja kõik, peale lõpliku ja ülima Jumala. Juudid sünteesisid kõik jumalad oma Iisraeli Jumala üleva mõiste alla.” (lk 1052) Piibel õpetab just vastupidist – inimene alustas õige teadmisega ja vahetas selle mitmete jumalate teenimise vastu (polüteism).

DIVININGTON. “See maailm asub oma ainulaadses mõttes “Isa rüpes” ja on Universaalse Isa üksikisiku-kooseksisteerimise sfäär ning seetõttu tema jumalikkuse eriline ilmutus. Divinington on Mõttekorrastajate (the Thought Adjusters) kokkusaamispaik Paradiisis, aga see on ka koduks paljudele teistele olevustele, isikutele ja teistele Universaalsest Isast lähtuvatele olenditele. Paljud isikud peale Igavese Poja saavad otseselt alguse ainuüksi Universaalse Isa tehtud tegudest.” (lk 144)

Mõttekorrastajad pärinevad samast allikast, kust Jumalgi ja nad on “Jumaluse lahutamatud osad”, kes juhatavad inimesi spirituaalse arengu teel läbi lugematute elude teistel planeetidel, Mõttekorrastajad pärinevad Universaalsest Isast. Inimeses peituvat vaimu või Jumala osa nimetatakse Mõttekorrastajaks. Nad pole loodud, aga lähtuvad otseselt Isast. Kontakt madalama astme olenditega arenevates maailmates on selle Paradiisi sfääri saladus. “Korrastajad on meie südametunnistus, mis tegutseb, kui tema häält kuuldakse.”

SONARINGTON. See sfäär asub “Poja rüpes”, see maailm võtab Igavese Poja vastu. See on Paradiisi peakorter Jumala kõrgematele ja madalamatele Poegadele, kellel on täielikud volitused ja kes on lõplikult heaks kiidetud. See maailm on Paradiisi koduks kõikidele Igavese Poja poegadele ning temaga seonduvatele poegadele. (lk 145) See kõlab nagu vaimu kool oleks söandanud rajada kosmosesse klassiruumi.

Hinnang.

Me peame küsima, kuidas Jumal räägiks inimkonnaga, kui ta tahaks suhelda tavalise inimesega Maal. Kas see oleks üle meie mõistuse, nagu Urantia Raamatus on kirjas või oleks see nii, nagu piiblis on kirjas?

Urantia Raamat pole midagi muud kui new age’i gnostiline valgustusfilosoofia, millele on lisatud kosmoseajastu mõttekäike. See köidab inimese uhkust. See on petlik oma lähenemises, kus ta väidab, et parandab kõik religioossed raamatud, ning kus ta astub vastu Jumalale ja piibli autorile kui Tema tõe hoidjale piiblis. Paulus ei õpetanud “sõna tarkuses, et Kristuse risti ei tehtaks tühiseks.” (1 Ko 1:17) “Maailm ei saanud läbi Tarkuse Jumalat tundma õppida.” Urantia ilmustus paneb piibli ilmutuse asemele piiblivälise ja vastuolulise info, astudes vastu kristluse põhiõpetustele.

Galaatlaste 1:8: “Aga kui me ise, või isegi mõni ingel taevast, peaks teile kuulutama evangeeliumi peale selle, mida meie teile oleme kuulutanud – ta olgu neetud!” See raamat ja selle autorid on piibli järgi neetud. Ja need, kes selle õpetusi järgivad, on Pauluse õpetuse kohaselt neetud.  Tegelikult on põhiküsimus autoriteedis. Asi on selles, et inimesed usaldavad raamatut, kelle autorid on tundmatud ja kes väidavad, et neil on kõrgemad teadmised minevikust, samal ajal kui nad muudavad inimesi ja kohti oma soovi järgi. Või usaldame me neid, kes on oma silmaga tunnistanud ja Jeesusega kohtunud ning kirja pannud Püha Vaimu poolt sisendatud täpse ajaloo? See ei pane imestama, et Urantia Raamat nimetab neid pühadeks vaimu korrastajateks, kuna see teine vaim tahab, et kõike Jumala öeldut korrastataks. Vaieldakse vastu ja eitatakse Pühakirja usaldatavust. (lk 838)

Me teame, kes astus Jumala sõnale alguses vastu – seesama on astunud Jumalale vastu selles raamatus. Ajad pole teda muutnud.

Allikad: Urantia Raamat, The Urantia Book and Basic Concepts of the Urantia Book. “The Urantia Book,” 1979, Christian Research Institute Inc., Elliot Miller, “S.P.C. Newsletter,” vol. 7, no. 3, 8/81. The Encyclopedia of American Religions, Vol. 2, J. Gordon Melton, p. 590.

Päritolu 

Urantia raamat 2097 leheküljest koosnev mahukas töö, mis on saadud mitmetelt taevastelt olevustelt ning on Maale toodud arvatavasti üliinimeste, jumalike olevuste poolt 1934.a. See toodi maale “Orvontoni valitsejate” poolt (lk 354) ja “…Nebadoni kaheteistkümne komisjoni poolt, keda juhib Mantutia Melkisedek” (lk 1319). See raamat väidab, et see on “suurim taevane ilmutus peale Kristuse tulekut meie planeedile.” Siiski on minul väga erinev nägemus sellest, kuna see on suur väärilmutus inimese vaimsest pärandist, vaimne fantaasia, mis kasutab Piiblit oma õpetuste jaoks.

Selle raamatu saanud inimese nime pole kunagi avaldatud ja kõik on nüüd petta saanud.  Raamatu paber olevat materialiseeritud ainulaadsel viisil, mis on kõikidele elavatele inimestele tundmatu. Liikumise Rajaja on  Dr. Bill Sadler, kellele tõid Urantia raamatu seitse vaimset olevust 1934.a. 1934. ja 1956.a. vahel sai kokku end Foorumiks nimetanud 36 inimesest koosnev rühm, et uurida Urantia raamatu originaalkäsikirju. Nad asutasid 1950.a. Urantia Ühingu (Urantia Foundation) ja raamat avaldati trükis esmakordselt 12.oktoobril 1955.

Siin on ka esimene vastuolu piibli õpetusega, mis hoiatab vaimsete juhiste saamisel spiritistlikke vaimude ja teiste sarnaste eest (5Mo 18:10-12).
3Mo 19:31 “Ärge pöörduge vaimude ja “teadjate” poole”
3 Mo 20:6 “Kui keegi pöördub vaimude ja “teadjate” poole, järgides neid hoora viisil, siis pööran mina oma palge niisuguse inimese vastu ja hävitan tema ta rahva seast!” Iisraelis oli karistus selle eest karm. 3 Mo 20:27 “Kui mehes või naises on “vaim” või “tarkus”, siis karistatagu neid surmaga; nad visatagu kividega surnuks, nende peal on nende veresüü!” Kui kuningas Saul ei kuulanud enam Jumalat, pöördus ta suhtlemiseks vaimude poole. Piibel selgitab, et Püha Vaim on erinevate autorite kaudu andnud meile Jumala sõna igaveseks. See on täielik (2Ti 3:16-17) ja täiuslik. Apostlid hoiatavad kõikide eest, kes kuulutavad evangeeliumi, mis on piibliga vastuolus (Ga 1:8-10). (Kuid just seda Urantia Raamat teeb – kõik mis tuleks teha, oleks küsida, kas nad nõustuvad kõikide piibli õpetustega ja vastuseks oleks kindel EI.)

Üliinimese näival autorlusel põhineb väide, et selles raamatus on surelikule kättesaamatud andmeid. Selle raamatu eesmärgiks väidetakse olevat selgitada inimese “jumalikku ja igavest saatust” (Põhitõed, lk 1). Raamat kinnitab, et see pandi kirja vaimu etteütlemise järgi ja ta jutlustab kõikide religioonide ühtsust. Raamat käsitleb “Jeesuse elu, õpetuste, surma ja ülestõusmise läbi saadavat hingelist uuestisündi ja inimkonna evolutsioonilist arengut läbi Tõe, mida ei koorma traditsioonid ja dogmad” (Urantia Raamatu brošüür, Urantia Ühing, 1955)

Nad usuvad, et see on nagu teisedki tekstid, ainult, et kõrgem. Raamatu sisu hinnatakse “vaimu viljade” järgi. Sellisel juhul pole seal autoriteetset tõde, aga ainult tõega mõõdetud subjektiivne mõju inimesele.

Raamatu sisu

See raamat koosneb sügavatest ja põhjalikest filosoofilistest korrapäratustest ja kavalalt kokkusegatud piiblilugudest ja –ajaloost ning samuti teistest religioonidest. Loomulikult on sellel selline ilme, nagu oleks see antud kõrgema intelligentsi poolt, kes suudab manipuleerida sõnade ja mõistetega kaugelt rohkem kui ükski inimene. Kui seda esmakordselt lugeda (oleneb, kui palju), siis tundub see piibellik ja isegi võimalik, sest esitab Jumala kohta uut informatsiooni. Nagu paljuski Mormooni raamat, pakub see uusi teadmisi Jeesuse kohta, inimsaatuse kohta, meie suhete kohta Jumalaga ja meie planeedi ja universumi ajaloo kohta.
See on väga petlik, sest sellesse on põimitud nii piibli kui ka esoteeriline keel ja neile, kes tõde veel ei tunne, võib see valet mõju avaldada. (Ainus raamat, mida sellega võrrelda, on kõrgema võimu poolt edasi antud raamat Imede Kulg (the Course of Miracles). Siiski on see lapsuke võrreldes Urantia Raamatuga). Selle eesmärk on piiblile vastu vaielda ja seda moonutada, kuna see muudab pidevalt sündmusi ja inimesi. Kasutades piiblit alusena ning piiblikeelt, muudavad need olevused pühakirja täiesti uueks süsteemiks, mida ainult intelligent suudab peaaegu mõista. Kui ma ütlen peaaegu, siis ma mõtlen seda, et isegi lühikesed laused on üle ujutatud keerukast sprituaalsest jamast, mis algul tundub olevat mõttekas, kuid mille sisu lipsab siiski käest. Kuigi mind võib muidugi kõrvale heita kui vaimset imikut, kes ei suuda selle tähendust mõista, on see siiski minu arvamus ja lugedes tsitaate sellest raamatust, saate te aru, mida ma mõtlen.

Raamat on jagatud 4 põhiosasse. 1.osa kirjeldab keskse ja üliuniversumi Jumalat kui Isa, Kõikehaaravat Vaimu ja Kolmainsust, ning paljusid vaimseid olendeid. 2.osa tegeleb meie kohaliku universumiga, Nebadoniga, mille pealinn on Salvington. See raamat räägib meile keskse ja üliuniversumi ja meie kohaliku universumi tekkest ja arengust ning meie planeedi, Urantia, ajaloost – Urantia asub üliuniversumis Orvontonis, mille pealinn on Uversa. 3.osa on Urantia ajalugu – Urantia nime all tunnevad Maad teised olendid. 4.osa sisaldab jeesuse elulugu (700 lehekülge) ning selle seas on ka üksikasjalik arutlus Jeesuse peidetud aastate kohta (12 eluaastast kuni tema avaliku teenistuseni). Ühing väidab, et see osa Jeesuse elust ja õpetustest on “täielikum kui Uue Testamendi oma, aga erinevalt sellest puuduvad seal vastuolud” (Põhitõed, lk 30). Selle informatsiooni olevat andnud “üks apostel Andrease kaitseingel” (samas).

Urantia Raamatu järgi sündis Jeesus 21.augustil 7.a.e.Kr, tal oli suurepärane haridus ning temast sai oskuslik puusepp, ta alustas Vahemere-äärset rännakut oma 28. eluaastal ning alustas avalikku teenismist 27.a.p.Kr. Peale rohkem kui kolmeaastast teenistust löödi ta risti ja tõusis surnust üles.

Urantia Raamat õpetab, et kõik olevused lõi Jumal, kes tahtis jagada Olemise rõõmu ja seiklust nii kaugete paikadega kui võimalik. See Jumal elab Paradiidi saarel keset universumite universumit.

Paljudes universumites toimub areng, mis hõlmab nii ainet kui isiksusi. Need isiksused eksisteerivad miljonitel planeetides ja sfäärides.

Urantia Raamatus esitatud universumil on seitse astet. Esimene aste, Paradiidi saar, on universumi keskpaik, mille ümber moodustavad teised astmed kuus kontsentrilist ellipsit. (lk 129)

Selles raamatus on kuupäevad ja ajad, mis on ilmselgelt püüe tõestada selle 2097 leheküljel oleva sõnumi paikapidavust. Ma soovitan kõigil, kes tahavad seda raamatut põhjalikult lugema hakkavad, hoida aspiriinipurk käeulatuses.

“987 000 000 000 aastat tagasi teatasid Uversast välja rännanud ühendatud jõudude korraldaja (associate force organizer) ja tollane tegutsev ülevaataja (then acting inspector) Orvontoni seerianumbriga 811 307 Kõige Iidsemale (the Ancient of Days), et universumi tingimused on teatud Orvontoni tollases idasektoris sobivad materialisatsiooni fenomeni algatamiseks.” “875 000 000 000 aastat tagasi pühitseti õigeaegselt sisse tohutu Andronoveri udukogu number 876 926.” Kui see kõlab nagu ulmefilm (Star Wars võib-olla), siis selles on teil ilmselt õigus.

Havona kõrval on Suur Universum, mille sees on seitse üliuniversumit, igasühes omakorda 700000 kohalikku universumit.  Üliuniversumid tiirlevad ümber Havona. Kohalik universum Nebadon asub Orvontoni-nimelise üliuniversumi äärealal. Planeet Urantia, mis meile on tuntud Maa nime all, pöörleb Nebadoni sees.

Siit saab alguse erinevate universumite ning Maa aastate ja ajastute ajalugu. “1 000 000 000 aastat tagasi saab tõeliselt alguse Urantia ajalugu. See planeet oli saavutanud umbes oma praeguse suuruse. Ja umbes sel ajal kanti ta Nebadoni füüsilisse registrisse ja anti talle nimi – Urantia.”

“Umbes sel ajal määrati Urantia planeetide valitsemise korraldamiseks Satania süsteemi ning kirjutati Norlatiadeki eluregistrisse.” See kõik meenutab mulle paljuski new age’i ja selle kokkusegatud sõnastust. Näiteks nagu Sanat Kumura – pange tähele, et mõlemas Satanias on sees sõna Saatan. Kas see on kokkusattumus või märk Saatana osalemisest?

“900 000 000 aastat tagasi saabus esimene Jerusemist välja saadetud Satania luurerühm Urantiale, et uurida planeeti ja teha ettekanne selle sobivuse kohta elu-eksperimendi jaamaks. See komisjon koosnes 24 liikmest, kelle hulka kuulusid Elukandjad (Life Carriers), Lanonandeki Pojad, Melkisedekid, serafim ja teised taevased ordud, kes tegelesid planetaarse korralduse ja palneetide juhtimisega varastel aastatel.” Pange jällegi tähele Jeruusalemmaga sarnanevat sõna ja Melkisedekeid (mitmuses)  ja serafimi, mis on kõik terminid ja piiblitegelaste ja –olevuste kohta. Ettepanek, mis nad teevad, käib elu alguse kohta Galaktika selles sektoris. Kui keegi on loonud sellest maailmast omale ulmelise pildi, mõistab ta seda siin ilmselt hästi.

Maal on pikk ajalugu “Teine Eeden oli tsivilisatsiooni hälliks peaaegu 30 000 aastat.(35 000 e.Kr)”

“Monoteismi ideed said küpseks kogu maailmas üsna varsti peale Machiventa Melkisedeki ilmumist Salemisse Palestiinasse.” See oli üks põhjus Melkisedeki kehastumiseks: “et ainujumala religioon võetaks omaks, valmistamaks teed Jumala ainusündinud poja tulekuks Maale. Miikael ei saanud tulla Urantiasse enne, kui seal ei olnud inimesi, kes oleks uskunud Universaalsesse Isasse, kellega koos ta võiks tulla.” Jälle piibliterminid, aga lugu on muudetud. Pange tähele, et Miikael on Jumala poeg, see on miski, mida paljud sektid uskusid, eriti 1800.ndatel aastatel.

Neil on palju jumalusi – Ülimad Olendid (Supreme Beings), Valitsevad Olendid (Ascending Beings), Jumala Pojad ja alamad jumalikud igavikulised olevused. Igasse ühendusse võib kuuluda mõni tuhat kuni mitu miljonit olendit (Urantia Raamat, lk 330-344). Urantia Raamat räägib Kolmainsuste Kolmainsusest, mis on kolm kolmest jumalusest koosnevat rühma. Üks Kolmainsus on eksistentsiaalne (tõeline ja ilma algallikata) ja teised kaks kogemuslikud (potentsiaalsed ja algallikast pärinevad). Eksistentsiaalset Kolmainsust (existential Trinity) nimetatakse Paradiisi Kolmainsuseks ja see koosneb Universaalsest Isast (Universal Father), Igavesest Pojast (Eternal Son) ja Lõpmatust Vaimust (Infinite Spirit). Universaalset Isa peetakse loojaks, kontrollijaks ja kõikide asjade hoidjaks. Ta alustas tervet evolutsiooniprotsessi, sest ta “ei tahtnud olla iseennast sisaldav.” Teised kaks kogemuslikku Kolmainsust on Algne Kolmainsus (Ultimate Trinity) ja Absoluutne Kolmainsus (Absolute Trinity). Mõlemad Kolmainsused on piiratud, muutuvad ja pidevalt arenevad. Ühel kindlaksmääratud ajal igaveses tulevikus täiendavad need kaks Kolmainsust Paradiisi Kolmainsuse isikuid. (lk 13)

Raamatus on kirjas taevased ülesanded, mis määravad spirituaalse positsiooni, ning kirjeldatakse paiku, nagu Salvington, Divinington, Nebadon.

See raamat õpetab, et igavene Isa-Looja lõi Igavese Poja ja Lõpmatu Vaimu ja siiski väidab ta, et need on igavesed. Nende teoloogia on sarnane gnostikutega: “Peale loomist “astus ta allapoole”, luues paljud kõrvalisemad jumalikud isikud, kes on vähem kui absoluutsed ning lähenevad üha enam ja enam peaaegu lõpmatusele” (Põhitõed, lk 2)

Iga kohaliku universumi lõi Poeg-Looja ning tema ka valitseb nende üle. Universaalne Isa lõi koostöös Igavese Pojaga need “ainusünnitatud” Pojad-Loojad. Kuigi nad on kõik ainulaadsed, hõlmavad nad kõik endas Universaalse Isa ja Igavese Poja iseloomujooni. Nad on kõik Miikaeli Ordu liikmed. (lk 224-234)

Ainusündinud Jumala Pojast ei räägita Urantia Raamatus peaaegu üldse. Nad esitavad teistsugust Jeesust. See pole seesama, kes piiblis. Enne oma maist elu oli Jeesuse tegelik nimi Nebadoni Miikael. Jeesus täiustas oma jumalikkust seitsme kehastusena erinevates universumi olevustes. Tema seitsmes kehastus Urantial on Nebadoni Miikael (lk 1323).”Meie Poeg-Looja on 611 121. esialgse lõpmatu identiteedi mõiste kehastus, mille algallikaks on samaaegselt nii Universaalne Isa kui ka Igavene Poeg.”

“Nebadoni Miikael on ‘ainusündinud Poeg’, kes kehastab 611 121. universaalset jumalikkuse ja lõpmatuse mõistet (lk 366).” Jeesus (Miikael) on Jumala Poja ja Isa poeg selles mõttes, et kui neil kahel oli üheaegselt 611 121. korda algmõte, siis sündiski Jeesus (Miikael).

Ta on määratud olema selle Universumi (kohaliku) sektori looja. “Vaevalt miljon aastat pärast seda ajastut valis Nebadoni Miikael, Paradiisi Poeg-Looja selle galaktika oma universumi ehitamise paigaks.” Nii algab Urantia lugu.

Urantia Raamat räägib Kristuse varjatud aatatest, 12. eluaastast kuni avaliku teenistuse alguseni. Ta kinnitab, et õpetab “Jeesuse religiooni”, mitte “religiooni Jeesuse kohta.” Urantia Raamatu Kristus on ainuke Jumala poegadest, kes kehastus Urantias. Tema eesmärk oli aidata meil, surelikel, mõista, et ka meie oleme Jumala pojad. Tema on teenäitaja, tema on meie kohaliku universumi looja ja tema kehastus Urantial oli tal seitsmes kord sündida selle universumi olevuste keskele.

Kõik religioonid on korrumpeerunud.

“Religioosne traditsioon on ebatäiuslik ülestähendus Jumalat tundva inimese kogemustest muistsetel aegadel, aga need ülestähendused pole usaldatavad usuelu juhiste või tõelise informatsiooni allikana Universaalset Isast. Neid iidseid uskumusi on alati mõjutanud fakt, et inimene on müüdilooja.”

Nad väidavad, et me oleme segaduses planeedil Maa (Urantia), sest me arvame, et meie religioonid tulevad Jumalalt eneselt, kuigi need tegelikult tulevad mitmetelt taevaste olendite rühmitustelt. “Urantia religioosne mõtteviis ajab ikka veel Jumalikke isikuid ja Universaalset Isa segamini, pannes nad kõik sama nimetuse alla.”

Me “kannatame jätkuvalt primitiivse Jumala mõistmise mõju all.” Need jumalad, kes “raputasid maailma oma raevus” ja “lõid rahvast oma meelepahaga nälja ja veeuputuse ajal” on “primitiivse religiooni jumalad; nad ei ole need Jumalad, kes elavad ja valitsevad universumeid.” (lk 60)

Samal ajal kui Urantia Raamat väidab, et annab Kristusest tõese ülevaate, astub see tõde vastu piibli ülestähendustele ja Jeesuse oma sõnadele. Pea meeles, et nad väidavad, et kõik religioossed raamatud on korrumpeerunud, välja arvatud juhul, kui ei muutu liiga ilmseks, et see on rünnak ainult piibli autoriteetidele. Aga just seda võime me ridade vahelt lugeda. Urantia Raamat ütleb, et kuigi “kristlus hõlmab endas rohkem Meistri evangeeliume, kui ükski teine usk, “ tegi see “kaks suurt viga”: 1) … õpetus, et Jeesus oli pühitsetud Poeg, kes peaks olema Isale meelepärane ja leevendama tema jumalikku viha (ja) 2) … Kristuse  õpetuses nii täielikult Jeesuse isikule tähelepanu pööramine.”

Jeesus teenis piiblis nimetatud kolme aasta asemel tegelikult kuus aastat. Tema elu lõppes ristil, kuid ristil polnud tähendust, kuna “Isa Paradiisis ei määranud, nõudnud ega vajanud oma Poja surma. See kõik oli inimese, mitte Jumala tahtmine” (lk 2002).

Nendes kahes punktis on rünnak keskendunud Kristuse Isikule ja tööle ning Uue Testamendi väitele, et ilma ristita pole päästet ja selleta ka kristlust.

Selle raamatu kirjutaja on piibli õpetustest hästi teadlik ja ei peatu selle moonutamise või halvustamise ees.

“Vihase Jumala lepitamine” “ohvriandide, karistuse ja isegi vere valamise läbi” on barbaarne ja primitiivne ja see religioon “pole väärt teaduse ja tõe valgustatud ajastut.” “Jeesus ei tulnud Urantiasse Jumala viha vaigistama ega ennast ristil surres lunastuseks pannuma. Rist oli täielikult inimese teene, mitte Jumala nõue.” (Põhitõed, lk 3) Seda sama ideed esitas ka new age’i mees Benjamen Cr?me, kes peab kristlust vereohvri tõttu väärtusetuks. Piibel õpetab, et ristil valatud Kristuse veri on Jumala ainus viis asju õigeks teha ning saada Jumalalt andestust. (Roomlastele 5:9, Efeslatele 1:7, Heebrealastele 9:22)

“Paradiisi Poja kingitus teie maailmale oli planetaarse ajastu lõppemisele omane; see oli vältimatu, kuid mitte vajalik Jumala poolehoiu võitmiseks.” “See on õpetus, mis ütleb, et tema isaliku südame kalkust ja kõvadust ei puudutanud tema loodute õnnetused ja mured ning et tema hell halastus ei avaldunud enne, kui ta nägi oma süütut poega veritsemas ja  ristil suremas!” (lk 60.5)

Nad esitavad piiblit valesti, kui nad õpetavad, et “heebrealased uskusid, et “ilma verevalamiseta ei saa olla pattude andeksandmist.” Nad pole leidnud vabanemist vanast paganlikust ideest, et jumalaid ei saa lepitada ilma vereta, kuigi Mooses tegi edusamme, keelates inimohvrid ära.” Heebrealased ei ohverdanud kunagi inimesi, vaid loomi ja selle käsu andis Jumal, et näidata kui suurt tähtsust omab see, mida patt põhjustab.

“Peale Moosese surma hakkas ülev suhtumine Jahvesse kiiresti kaduma. Joosua ja Iisraeli juhid klammerdusid jätkuvalt Moosese traditsioonide külge, mis peavad Jumalat kõiketeadjaks ja kõikvõimsaks, aga tavainimesed pöördusid tagasi vanade arusaamade juurde Jahvest. Ja see tagasikäik Jumaluse mõistmisel kiirenes veelgi mitmete rahva juhtide, niinimetatud Kohtumõistjate edukal valitsemisajal.”(lk1059:2, 96:61)

Kogu kristlikku religiooni saab ümber lükata ühe lausega: “Peamised religioossed ideed ilmutusest, heatahtlikkusest, kahetsusest, lepitusest, vahendamisest, ohverdamisest, palvest, pihtimisest, ülistamisest, elust peale surma, sakramendist, rituaalidest, lunastusest, päästest, vabastamisest, lubadustest, ebapuhtusest, Puhastustulest, prohvetlusest, pärispatust pärinevad varastest aegadest, mil inimkonda valdas surmaeelne hirm vaimude ees.” (lk 1005) Eitatakse ka Jeesus Kristuse ihulikku ülestõusmist surnuist. “Tema materiaalne ja füüsiline keha ei olnud osa ülesõusnu isiksusest … lihalik keha, milles ta elas … lamas ikka veel seal hauakambris.”(lk 2021, 2023, 2024 – 1313. )

Raamatu aluseks olev sõnum.

Nende eesmärk ja sõnum on ühendada kõik religoonid ning panna neid maha jätma oma kindlaid õpetusi, et saavutada vaimset ühtsust. “Me usume kõikidesse kirikusse ja teenistusvormidesse.” (URANTIA Brotherhood Bulletin, Vol. 6, No. 1, lk 4).  Sellise suhtumisega ning omal veidral viisil loodavad nad ühendada “…kõik maailma religioonid ja usklikud.” (Bulletin, kaasväljaanne, lk 1). Kõigi maailma usundite “väärtus seisneb selles, et nad lähenevad õiges suunas Jeesuse religioonile.” (lk 67) See muidugi taandab piibli ilmutuse samale tasemele, kui kõik teisedki raamatud, mis väidetakse olevat korrumpeerunud. Nad väidavad, et võtavad kristlased omaks, aga ainult selleks, et neid teistega ühendada: “Jeesuse religiooni õpetajad peaksid teistele religioonidele lähenema äratundmisega tõdedest, mis neil kõigil ühised on (paljud neist tulevad otseselt või kaudselt Jeesuse sõnumist), selle asemel et panna nii suurt rõhku erinevustele.” (lk 1670-71).  Tegelikult on nende esitatud vaimsusel samad eesmärgid, mis Bahail – kõikide religioonide ühtsus.

Nad väidavad vastu piibli õpetusele, et me oleme patused. “Vana aja inimene sai teadlikuks Jumala poolehoiust vaid läbi ohvrite. Tänapäeva inimene peab välja arendama uued viisid eneseteadvuse või pääste saavutamiseks. Patuteadvus on sureliku mõtteisse alles jäänud ja seetõttu on pääste mõtteviisidki muutunud iganenuks ja vananenuks.”  “Süütunne on teadlikkus moraalinormidest üleastumisest, see pole ilmtingimata patt. Kui Jumala suhtes ei olda teadlikult truudusetud, siis ei saa olla ka tõelist pattu.” Piibel ütleb, et me teeme pattu, kui me astume teadlikult või teadmatult Jumala seatud käskudest üle. See on meile loomuomane. Urantia Raamat vaidleb sellele vastu. “Aga pihtimine – siiras patu loomuse äratundmine – on vajalik resligioosseks kasvuks ja vaimseks arenguks.”

“Patu andeksandmine Jumaluse poolt on ustavuse uuendamine, millele järgneb aeg, mil inimene saab teadlikuks sellise teadliku vastuhaku eksitusest.  Andestust ei pea otsima, andestuse korral saadakse teadlikuks ustavussuhete uuendamisest loodu ja Looja vahel.” (lk 985:1, 89:10.6) Kas need saavad sellest aru, kellel pole selles vallas sügavamat haridust? Sellisel viisil tundub palju öeldust olevat raske.

“Paljud rassid kujutlevad, et nende juhid on sündinud neitsist … neid austav rühmitus ootab alati nende tagasipöördumist. Kesk-Aasia hõimud ootavad ikka veel Tšingis-Khaani tagasitulekut; Tiibetis, Hiinas ja Indias oodatakse Buddhat; Islamis Muhamedi; Amerindi indiaanlased ootavad Hesunanin Onamonalontonit; heebrealased ootavad üldiselt Aadama tulekut materiaalseks juhiks. … Peale Aadma ilmumist Maale on niinimetatud Jumala pojad olnud maailma rahvaste seas tavalised.” (lk 1008:5,92:5,3)

Mina pole küll kunagi kuulnud sellisest traditsioonist, mille kohaselt Aadam peaks tagasi tulema.

See raamat ahvatleb inimesi uskuma, et see on saladuse paljastamine neile, kes seda usuliikumist järgivad. “Sonaringtoni saladused hõlmavad ka jumalike Poegade kehastumise saladust. Kui Jumala Pojast saab Inimese Poeg, kui ta sõna otseses mõttes sünnib naisest, nagu teie maailmas 1900 aastat tagasi juhus, siis on see kõikehaarav mõistatus. Seda ilmneb erinevates universumites ja see on Sonaringtoni jumalikuks pojaks olemise saladus. Korrastajad (the Adjusters) on Jumal-Isa mõistatus. Jumalike poegade kehastumine on Jumala Poja mõistatus; see on Sonaringtoni seitsmendasse sektorisse lukustatud saladus, valdkond, milleni ei suuda jõuda keegi peale nende, kes on isiklikult selle ainulaadse kogemuse läbi teinud.”(lk 145) Nad õpetavad, et neitsist sünd kordub universumis mitmeid kordi. Jällegi on see rünnak Jumala ainusündinud Poja vastu.

Vaieldakse vastu nii piibli sõnumile Jeesuse kui Jumala ainusündinud poja kohta kui ka piibli autoritele.

Johannese evangeelium. “Johannes ei kirjutanud seda, ta inspireeris seda.” (lk 1342:5, 121:8:10) [101.a.e.Kr innustas ta oma kaaslast, Naatanit, Kaisareast pärit Kreeka juuti alustama kirjutamist.] See läheb vastuollu pühakirjaga, muutes selle valelikuks.

Urantia serafim, … laulis ülistuslaule Petlemma sõime kohal, aga neid ülistusi ei kuulnud inimkõrvad. Ei karjased ega keegi surelikest ei tulnud Petlemma lapsukesele austust avaldama enne, kui saabusid teatud Uri preestrid, keda saatis Jeruusalemmast teele Sakarias.” (1352:1,122:8.5)

See läheb vastu pühakirja õpetustele, kus öeldakse, et karjased kuulsid ingleid väljal ning läksid kohe peale seda külastama lapsukest sõimes. Terves selles raamatus võib pidevalt näha Pühakirja vastu vaidlemist.

“Jeesus tegi maailma inimestele koduseks; ta tõi inimesed tabu orjusest välja ja õpetas neile, et maailm ei ole läbinisti halb. Ta ei igatsenud põgeneda oma maisest elust; ta omandas viisi, kuidas oma Isa tahet lihas olles arvestatavalt täita.  Ta suutis elada idealistlikku usuelu reaalse maailma keskel: Jeesus ei jaganud Pauluse pessimistlikku vaadet inimkonnale. Meister vaatas inimeste peale nagu Jumala poegade peale ja nägi ette imetabast ja igavest tulevikku neile, kes valisid elu.” (196:2.11)

Jeesus palus oma jüngritel olla maailmas, aga mitte maailmast. Ta ütles, et nad läheksid läbi elu, et olla hiljem temaga, mitte ei armastaks seda maailma. Kui keegi armastab maailma, ei ole Isa armastus temaga. Mis puutub Pauluse õpetusse (“pessimistlik vaade inimkonnale”) lepitusest, mis tähendab, et me oleme patused, kes vajavad andestust risti läbi, ütlevad nemad, et “kristlus on mõttetult vere- ja ohvriõpetustega üle kuhjatud…” (lk 984).

Teised piibli moonutused

Jeesus võttis omaks mõiste “Inimese Poeg” 15-aastasena, kui ta luges peatükki niinimetatud Eenoki Raamatust (lk 1390).

Oma 28. ja 29. Maal oldud aastal reisis Jeesus Rooma maailmas koos kahe Indiast pärit mehega (lk 1427). See viitab nagu teisedki raamatud sellele, et ta võis olla tuttav idamaise taassünni mõiste ja muude õpetustega ning ta ei õpetanud judaismi.

Inimese potentsiaal Jumalana

“Jumalikud saavutused on sinu ees! Alanud on võidujooks täiustumisele! Kaasa võivad lüüa kõik ning kõikide nende pingutusi kroonib edu, kes jooksevad usu ja ustavuse võidujooksu, sõltudes igal sammul temas peituva Korrastaja juhatusest ja Universaalse Poja hea vaimu juhtimisest, mida ta nii vabalt kõige liha peale valab.” [Urantia Raamat, 365.4] See pole see usk, mida piibel pühakutele omistab, kuid selliselgi juhul ei saa nad endale Jumala positsiooni. Nagu näha võib, kasutavad nad piiblitermineid ja fraase, et teha oma raamatut võistlejaks tõe nimel.

“Johannes küsis Jeesuselt: “Meister, mis on taevariik?” Ja Jeesus vastas: “Taeva kuningriik koosneb kolmest põhiosast: esiteks, Jumala valitsuse tunnustamine; teiseks, usk Jumala pojaks olemise tõesse; kolmandaks, usk inimese ülima soovi täitumisse täita Jumala tahet olla nagu Jumal.  Ja see on evangeeliumi hea sõnum: usuga võivad kõik surelikud jõuda nende kolme pääste põhiosani.”” (lk 1585-86)

“Elav vaimne suhe kõiges ja kõigis, sest need kõik on loodud igavesti aste-astmelt Jumala poole püüdlema.”  See õpetus on piibli järgi väga sarnane Luciferi mässuga, kes tahtis olla Jumala sarnane, see on läbi ajaloo olnud inimkonna unistuseks. (lk 646: 4,56:10.3)

“Jumal on meie Isa, sest osa tema jumalikust vaimust on meie kõikide sees.”

“Sinus on osa Universaalsest Isast ja seetõttu oled sa otseselt seotud jumaliku Isaga ja kõikide Jumala Poegadega.”(lk 448). See on panteism ja paganlik usk, mida nad nii varmalt oma raamatus tõrjuvad.

“Et muuta inimest igaveseks, hõlmavad tõde, ilu ja headus endas jumaliku reaalsuse täit ilmutust. Kuna see arusaamine Jumalikust armastusest leiab vaimse väljenduse Jumalat tundvate surelike eludes,  tulevad ilmsiks ka jumalikkuse viljad: intellektuaalne rahu, sotsiaalne progress, moraalne rahulolu, vaimne rõõm ja kosmiline tarkus. Edasijõudnud surelikud siin maailmas, kes elavad valguse ja elu seitsmendal tasandil, on õppinud, et armastus on suurim asi universumis – ja nad teavad, et Jumal on armastus.” (lk.648:3,56:10.20) See, et Jumal on armastus, on pärit otse piiblist. Armastus ei ole universumis suurim, Jumal on.

Inimpotentsiaal on Urantia ilmutuste kohaselt järgmine: “Ülim ilu, igavese kunsti kõrgus on tohutu hulga Looja ja loodu kosmiliste äärmuste ühendamise näitemäng. Inimene otsib Jumalat ja Jumal inimest – loodu on muutumas täiuslikuks nagu Looja – see on ülimalt kauni ja kosmilise kunsti haripunkt ja ülim saavutus.”

Jumal lõi mõned neist olenditest kõrgelseisvateks, kuid mõned lõi ta kõige madalaimasse mõeldavasse olemise vormi, millest nad arenesid inimtasemele, mis on “arenemine punkti, kus igavese jumalikkuse säde võib juba neisse tulla.” ( Põhitõed, lk 2) Urantia Teoloogia sarnaneb Hindu mõtteviisidele hingede rändamisest, kus hinge rändab madalaimast inimlikust tasemest jumalikuni, see on new age’ilik spirituaalne areng. Peale seda elu läheme me läbi miljonite teiste treeningsfääride. Järgmisena liigub hing Satania maailmadesse. Nii edasiminejate (surelikud) kui ka madalamate eluvormide elukogemused lõpuks sünteesitakse ja ühendatakse arenevaks, universaalseks teadvuseks. See on kogu loodu kasvav kehastus, mis lõpuks saab omaette isiksuseks Ülimas Olendis (the Supreme Being).” (Põhitõed)

Teiste sõnadega, inimkonna arenedes muutub Algse Kolmainsuse esimene isik tegelikkuseks. Saavutada Universaalse Isa ligiolu ja aidata muutuda Algsel Kolmainsusel tegelikkuseks on inimese vaimse teekonna eesmärk ja lõpp. Ta on lõpetanud “ajastute pikkuse protsessi, saamaks loomast ingliks ja inglist vaimuks ja vaimust Jumalaks.” (lk 558, Põhitõed) See on gnostitsismi üks varaseid vorme, mis õpetas, et vaimsete olendite süsteem lähtub Jumalast ja valitseb inimeste elude üle. Paulus viitas nendele vaimolenditele kui “võimudele ja valitsustele” (Kl 1:16, 2:15)

“Ainuke loodu, mis on täiuslikult asustatud, on Havona, keskne universum, mis on loodud otseselt Universaalse Isa mõttest ja Igavese Poja sõnast. Havona on eksistentsiaalne, täiuslik ja küllastunud universum, mis ümbritseb igaveste Jumaluste kodusid ja on kõikide asjade keskmeks. Seitsme üliuniversumi loodu on piiratud ja pidevas arengus.”(lk 360:3, 32:3.1)

96. DOKUMENT. HEEBREALASTE JAHVE-JUMAL on Jumaluse loodud, kõigepealt võtab inimene kokku kõik Jumalad, siis alistab kõik võõrad jumalad oma hõimu jumalale ja lõpuks arvab arvab välja kõik, peale lõpliku ja ülima Jumala. Juudid sünteesisid kõik jumalad oma Iisraeli Jumala üleva mõiste alla.” (lk 1052) Piibel õpetab just vastupidist – inimene alustas õige teadmisega ja vahetas selle mitmete jumalate teenimise vastu (polüteism).

DIVININGTON. “See maailm asub oma ainulaadses mõttes “Isa rüpes” ja on Universaalse Isa üksikisiku-kooseksisteerimise sfäär ning seetõttu tema jumalikkuse eriline ilmutus. Divinington on Mõttekorrastajate (the Thought Adjusters) kokkusaamispaik Paradiisis, aga see on ka koduks paljudele teistele olevustele, isikutele ja teistele Universaalsest Isast lähtuvatele olenditele. Paljud isikud peale Igavese Poja saavad otseselt alguse ainuüksi Universaalse Isa tehtud tegudest.” (lk 144)

Mõttekorrastajad pärinevad samast allikast, kust Jumalgi ja nad on “Jumaluse lahutamatud osad”, kes juhatavad inimesi spirituaalse arengu teel läbi lugematute elude teistel planeetidel, Mõttekorrastajad pärinevad Universaalsest Isast. Inimeses peituvat vaimu või Jumala osa nimetatakse Mõttekorrastajaks. Nad pole loodud, aga lähtuvad otseselt Isast. Kontakt madalama astme olenditega arenevates maailmates on selle Paradiisi sfääri saladus. “Korrastajad on meie südametunnistus, mis tegutseb, kui tema häält kuuldakse.”

SONARINGTON. See sfäär asub “Poja rüpes”, see maailm võtab Igavese Poja vastu. See on Paradiisi peakorter Jumala kõrgematele ja madalamatele Poegadele, kellel on täielikud volitused ja kes on lõplikult heaks kiidetud. See maailm on Paradiisi koduks kõikidele Igavese Poja poegadele ning temaga seonduvatele poegadele. (lk 145) See kõlab nagu vaimu kool oleks söandanud rajada kosmosesse klassiruumi.

Hinnang.

Me peame küsima, kuidas Jumal räägiks inimkonnaga, kui ta tahaks suhelda tavalise inimesega Maal. Kas see oleks üle meie mõistuse, nagu Urantia Raamatus on kirjas või oleks see nii, nagu piiblis on kirjas?

Urantia Raamat pole midagi muud kui new age’i gnostiline valgustusfilosoofia, millele on lisatud kosmoseajastu mõttekäike. See köidab inimese uhkust. See on petlik oma lähenemises, kus ta väidab, et parandab kõik religioossed raamatud, ning kus ta astub vastu Jumalale ja piibli autorile kui Tema tõe hoidjale piiblis. Paulus ei õpetanud “sõna tarkuses, et Kristuse risti ei tehtaks tühiseks.” (1 Ko 1:17) “Maailm ei saanud läbi Tarkuse Jumalat tundma õppida.” Urantia ilmustus paneb piibli ilmutuse asemele piiblivälise ja vastuolulise info, astudes vastu kristluse põhiõpetustele.

Galaatlaste 1:8: “Aga kui me ise, või isegi mõni ingel taevast, peaks teile kuulutama evangeeliumi peale selle, mida meie teile oleme kuulutanud – ta olgu neetud!” See raamat ja selle autorid on piibli järgi neetud. Ja need, kes selle õpetusi järgivad, on Pauluse õpetuse kohaselt neetud.  Tegelikult on põhiküsimus autoriteedis. Asi on selles, et inimesed usaldavad raamatut, kelle autorid on tundmatud ja kes väidavad, et neil on kõrgemad teadmised minevikust, samal ajal kui nad muudavad inimesi ja kohti oma soovi järgi. Või usaldame me neid, kes on oma silmaga tunnistanud ja Jeesusega kohtunud ning kirja pannud Püha Vaimu poolt sisendatud täpse ajaloo? See ei pane imestama, et Urantia Raamat nimetab neid pühadeks vaimu korrastajateks, kuna see teine vaim tahab, et kõike Jumala öeldut korrastataks. Vaieldakse vastu ja eitatakse Pühakirja usaldatavust. (lk 838)

Me teame, kes astus Jumala sõnale alguses vastu – seesama on astunud Jumalale vastu selles raamatus. Ajad pole teda muutnud.

Allikad: The Urantia Book and Basic Concepts of the Urantia Book. “The Urantia Book,” 1979, Christian Research Institute Inc., Elliot Miller, “S.P.C. Newsletter,” vol. 7, no. 3, 8/81. The Encyclopedia of American Religions, Vol. 2, J. Gordon Melton, p. 590.

Valeõpetused © 2024.

Külastusi: 559