Tallinna Täisevangeelne Hosianna Kogudus

Tallinna Hosianna Koguduse Interneti Piiblikool on mõeldud kõigile inimestele, kes:

1. on uuesti sündinud, ehk päästetud. Piibli koolitus loengud

2. on ühe kristliku koguduse liikmed,

3. on tegutsemas oma koguduses abilisena või on nõus seda tegema hakkama,

4. tahavad areneda Jumala Sõna tundmises,

5. ei tohi suitsetada, ei tohi joovastuda alkoholist, ei tohi tarbida narkootilisi aineid ega elada ebamoraalset elu (vabaabielu, seksuaalsed suhted väljaspool abielu vms),

6. tasuvad õigel ajal oma õppemaksu 10 Eur kuus (õppemaks tasutakse 3 osas – 30 Eur 1. septembriks , 30 Eur 1. detsembriks ja 30 Eur 1. märtsiks sellel õppeaastal ),

7. kuulavad tähelepanelikult läbi kõik jutlused, mis on siia kodulehele üles pandud (Jutlusi on vaja kuulata keskmiselt 4 jutlust nädalas.), Kogu õppetöö kestab septembrist kuni mai kuu lõpuni. Piibli koolitus

8. teevad ära kõik kontrolltööd ja kodused tööd ning loevad läbi raamatud, millest antakse neile teada e-posti teel ( kõik kontrolltööd ja kodused tööd saadetakse õpilastele e-posti teel; iga kuu alguses on kontrolltöö, mis puudutab eelmisel kuul räägitud jutlusi). Õpilane kes saab kontrolltööde eest kokku 3 kahte arvatakse koolist välja.

9. peab omama pidevat ligipääsu internetile.

10. ei tohi oma salasõna anda teistele isikutele. Kõiki Interneti Piiblikooli jutlusi võib salvestada oma arvutisse või kuulata mp3-mängijaga või mobiiliga, kuid neid ei tohi kopeerida edasiandmiseks teistele inimestele. Õpilane võib soovi korral kuulata jutlusi koos oma lähedastega – abikaasa ja lastega. Kui neid reegleid rikutakse, heidetakse reegli rikkuja piiblikoolist välja ja tema õppemaksu ei tagastata,

11. Kui õpilane soovib oma õpingud Interneti Piiblikoolis katkestada, siis ta peab sellest  teatama E-maili teel. Katkestamise puhul õppemaksu ei tagastata.

12. Piiblikooli õpilane võidakse välja heita Interneti Piiblikoolist piibliga mitte kooskõlas oleva  käitumise pärast. See tähendab, et õpilase elu ei vasta piibli põhiprintsiipidele, ta elab ebamoraalset elu või on ennast sidunud valeõpetuste või muu sarnasega. Piiblikoolist väljaheidetud õpilase õppemaksu ei tagastata.