Tallinna Täisevangeelne Hosianna Kogudus

Oled jõudnud Tallinna Hosianna Koguduse Interneti Piiblikooli kodulehele. Piiblikool

See kool on Eestis ainulaadne võimalus õppida piiblikoolis kaugõppes interneti vahendusel.

Meie kooli eesmärgiks on koolitada koguduste liikmeid. Meie igatsuseks on, et iga kristlane oleks rajatud Jumala Sõnas ja et Kristus saaks temas kuju.

Me kasutame koolitamisel internetti. Iga nädal tuleb Internetti Piiblikooli õpilastel läbi kuulata 4 jutlust erinevatel teemadel. Jutlused on salvestatud Tallinna Hosianna Koguduse Piiblikoolis, erinevatel seminaridel ja koolitustel.

Interneti Piiblikooli õpilastele on audio ja mitmed video jutlused kättesaadavad interneti vahendusel ja nad võivad neid kuulata endale sobival ajal.
Jutlusi saab kuulata arvutis, mp3-mängijaga, mobiilga või endale CD-plaadile kirjutada.

Õpilased peavad läbi kuulama kõik jutlused, mis pannakse siia leheküljele üles , tegema ära kontrolltööd ning lugema läbi kohustusliku kirjanduse raamatud, millest antakse neile teada e-posti teel.

Registreerumine järgmiseks õppeaastaks algab aprillis 2020