Tallinna Täisevangeelne Hosianna Kogudus

Oled jõudnud Tallinna Hosianna Koguduse Interneti Piiblikooli kodulehele.

See kool on Eestis ainulaadne võimalus õppida piiblikoolis kaugõppes interneti vahendusel.

Meie kooli eesmärgiks on koolitada koguduste liikmeid. Meie igatsuseks on, et iga kristlane oleks rajatud Jumala Sõnas ja et Kristus saaks temas kuju.

Me kasutame koolitamisel internetti. Iga nädal tuleb Internetti Piiblikooli õpilastel läbi kuulata keskmiselt 4 jutlust erinevatel teemadel. Jutlused on salvestatud Tallinna Hosianna Koguduses, erinevatel seminaridel ja koolitustel.

Interneti Piiblikooli õpilastele on video ja audio jutlused kättesaadavad interneti vahendusel ja nad võivad neid kuulata või vaadata endale sobival ajal.
Jutlusi saab alla laadida ja kuulata arvutis, mobiilga või muul viisil .

Õpilased peavad läbi kuulama kõik jutlused, mis pannakse siia leheküljele üles jutluste alla , tegema ära kontrolltööd ning lugema läbi kohustusliku kirjanduse raamatud.

Registreerumine järgmiseks õppeaastaks  on alanud. Vaata siit

Eesmärk

Ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumikuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, Ef.4:11,12

Jumal on igale kogudusele andnud ülesande õpetada inimesi, et nemad omakorda ehitaksid Kristuse ihu. Jumal pani minu südamesse rohkem, kui kümme aastat tagasi, et me alustaks Tallinna Hosianna koguduses õhtuse piiblikooliga, mis treeniks ja õpetaks kristlasi.

Tänaseks on meie kooli lõpetanud juba üsna paljud inimesed eri kogudustest.
Interneti Piiblikool on selle visiooni edasiarendus, et veelgi enam inimesi saaks õpetatud. Selle kooli eesmärgiks on õpetada ja treenida kristlasi selleks, et nad oleksid edukad abilised ja töötegijad oma koguduses.

Vaata pikemalt