Tallinna Täisevangeelne Hosianna Kogudus

Interneti Piiblikool – Mis see on? 

Alates 2005. aasta 1.septembrist on Eestimaa kristlastel võimalus osaleda piiblikooli õpingutes interneti teel.

Interneti piiblikooli idee autor ja käimalükkaja on Tallinna Hosianna Koguduse pastor Jaanus Ringmäe.

Esimese ja ainsana Eestimaa piiblikoolidest pakub see võimalust õppida kaugõppes, kodust lahkumata. Interneti kaudu õppijatele on Hosianna kogudse piiblikoolis, koguduses ja seminardiel räägitud jutluste audio- ja videosalvestused  kättesaadavad interneti vahendusel ja nad võivad neid kuulata endale sobival ajal.

Jutlused pannakse üles tavaliselt iga kuu lõpus. Kogu ülespandud materjal jääb kättesaadavaks terveks kooliaastaks.

Igal nädalal on kuulamismaterjali nelja tunni jagu ja see pannakse üles mp3  failidena ja ka video failidena, mida mängivad enamikes arvutites olevad pleierid. Kuulamiseks on aga erinevaid võimalusi, mille hulgast iga õpilane valib enda jaoks kõige sobivama: kas salvestab arvutisse ja kuulab pleieris või salvestab mobiili või kuulab otse internetist. See annab arvuti kaudu õppijatele suure eelise – nad ei pea jutluste kuulamiseks istuma neli tundi nädalas kuskil kindlas kohas, vaid saavad materjali endale salvestada ja kuulata seda kõrvaklappidega mingeid muid toimetusi tehes, või kuulata jutlusi tööle või koju sõites.

Kuu aega õpetatakse ühest teemast, mis lõpeb kontrolltööga. Et sooritada kontrolltöö edukalt, peab õpilane olema läbi kuulanud kõik selle teema kohta räägitud jutlused ja lisaks läbi lugema ka ühe raamatu, mis haakub õpetatud teemaga. Kogu info raamatute kohta (autorid, pealkirjad ja kohad, kust on võimalik raamatut osta või laenutada) saadetakse õpilastele e-maili teel. Ka kontrolltööde küsimused saadetakse e-maili teel, ja samuti saadetakse ka vastused. Nii et kogu õppetöö võib toimuda kordagi näost-näkku kohtumiseta. Küll on aga interneti teel õppijatel võimalus osa võtta Hosianna koguduse koosolekutest, kui neil peaks olema huvi vahel ka kohal käia.

Et osaleda interneti piiblikooli töös, on eelduseks loomulikult ligipääs internetile. Erilisi arvutikasutusoskusi ei ole vaja, õpilane peab oskama kasutada Word-i, saata e-maili ja teadma, kuidas sellele lisada  Attatchment-i. Seda kõike läheb vaja kontrolltööde tegemisel.

Kõik registreerunud õpilased saavad salasõna, millega saab siseneda piiblikooli suletud alale, mis võimaldab kuulamismaterjalile ligipääsu. Nõutud on, et salasõna ei tohi teistele edasi anda, samuti on keelatud jutluste kopeerimine teistele isikutele edasiandmiseks.

Koolis on ka õppemaks 10 Eur  kuu kohta, makstakse aga kolme kuu kaupa, 30 Eur kvartalis. Ka raha kantakse üle interneti teel, kasutades internetipanga teenuseid.

Õpilasi oli Eestimaa erinevatest paikadest: Tallinnast, Tartust, Pärnust, Võrust, Kuressaarest. Eriti õnnelik oli selle võimaluse üle üks naine Hiiumaalt, kellel oleks kohalkäimine olnud täiesti mõeldamatu. Ka on õpilaste hulgas paar inimest, kes töötavad Soomes, ja on väga rahul selle variandiga, et õhtuti peale tööd arvuti kaudu õppida.

Kontrolltööd koostavad iga teema kohta seda õpetanud õpetajad, aga töid hinnanud on siiamaani pastor ise.

Pastor tunnistas ka seda, et esimesel aastal on ta olnud väga armuline nende suhtes, kes ei ole oma töid tähtaegadeks esitanud ja ta ei ole neil hinnet alandanud. Järgmiseks õppeaastaks tahab ta aga välja töötada kindlad reeglid hilinenud või esitamata jäetud tööde kohta.

Pastori arvates on interneti variandil üks väga suur pluss, ja nimelt see, et jutlusi on võimalik mitmeid kordi üle kuulata. Kohalkäijad peavad olema väga erksad ja tegema hoolega märkmeid. Neil ei ole võimalik ühtegi õppetundi üle kuulata, kui nad just ei taha osta ligipääsu interneti piiblikooli lehele.

Pastori arvates on väga hea ka piiblikooli leheküljele loodud kinnine jututuba, kus neti teel õppijad saavad omavahel suhelda ja erinevate küsimuste üle arutleda. Siin saab ka esitada küsimusi pastorile ja nii küsimused kui ka vastused on üleval ka teistele õpilastele lugemiseks.

Küsimusele, kas interneti teel õppijad ei kohtugi kooliaasta jooksul kordagi üksteisega, vastas pastor, et kindlasti on kevadel ühine tunnistuste kätteandmine ja lõpupidu kõigile õpilastele, ükskõik kumba viisi õppimiseks nad on valinud. Ka piiblikooli jõulupeole on kutsutud kõik õpilased, ka e-koolis õppijad.

Kristel, üks interneti teel õppijatest, on 26-aastane vallaline tüdruk, kes elab Tartus ja on Tartu Elu Sõna Koguduse liige.

Piiblikoolis õppida oli ta soov juba mitu aastat, aga pikkade tööpäevade pärast ei olnud tal võimalik üheski koolis käia. Reklaami interneti teel õppimise võimalusest ei näinud ega kuulnud ta kusagil. Ühel päeval aga küsis keegi temalt mormoonide kohta. Et Kristel ei olnud isegi kursis, mis nende õpetus endast kujutab, trükkis ta õhtul kodus arvuti otsingumootorisse “mormoonid” ja üks lehekülg, mis nendest kui valeõpetusest rääkis, oli Hosianna Koguduse kodulehekülg. Sealt avastas ta reklaami uuest õppimisvõimalusest ja haaras sellest kohe kinni kui ainuvõimalusest tema jaoks.

Interneti teel õppimise plusse on tema arvates mitmeid.

Esiteks odavus. Ta arvas, et kui tal isegi peaks ajaliselt olema võimalik kolm korda nädalas Tallinnasse sõita, siis läheks see liiga kulukaks. Nüüd ei ole tal aga peale saja krooni kuus mingeid kulutusi. Ka kohustuslikku kirjandust saaks Tartust laenutada, aga need raamatud on ta otsustanud endale osta, et tähtsamaid kohti alla joonida ja ääremärkusi teha.

Teiseks ajaline vabadus ja mugavus, jutluste kuulamiseks saab igaüks valida endale ise kõige sobivama aja. Kristel on kuulanud jutluseid nii kodus arvuti ees istudes kui ka MP3-mängijast hommikuti bussiga tööle ja õhtul koju sõites.

Ka kontrolltööde vastamiseks on tema arvates piisavalt aega, tavaliselt pannakse küsimused üles terve nädal enne vastamise tähtaega.

Üldse kiidab Kristel kogu teenuse operatiivsust:  Ka kontrolltööde hindeid ei ole ta pidanud pikalt ootama. Väga kasulik on olnud ka pastori tehtud kokkuvõte kontrolltööst.

Plussiks peab Kristel sedagi, et tehniliselt on kõik lihtne, arusaadavalt üles ehitatud. Hästi on lahti seletatud, kuidas materjali alla laadida. Kogu materjal on teemade järgi ära jaotatud ja kogu süsteem on hästi lihtsalt üles ehitatud.

Interneti teel õppimisel on Kristeli meelest ka mõned miinused.

Kõige suurem neist on see, et õppida tuleb üksi oma kodus. Kohapeal käies saaks aga teisi õpilasi näha, nendega vahetult suhelda, asjade üle arutleda ja üksteist julgustada.

Kohal olles saab ka kohe oma küsimused esitada ja kui vaja, siis küsimust selgitada. Ka vastused oleksid tõenäoliselt rääkides põhjalikumad.

Kristel arvas ka seda, et kohal olles on kergem keskenduda, sest õpilane tuleb sinna just selleks, et tähelepanelikult kuulata. Kodus aga muude tegemiste kõrval kuulates kipub tähelepanu hajuma, vahepeal on vaja telefonile vastata, jälgida pliidil olevat toitu jne. Mõtted kipuvad laiali minema ja siis kulub kuulamisele palju rohkem aega.

Ka tundis ta puudust sellest, et ei saa osaleda tervenduskoolis, kus ka palutakse haigete eest ja imelised tervenemised toimuvad sealsamas, inimeste silmade all. Ka esmaspäevaõhtustes palvetundides tahaks ta kohal käia, et olla osa ühistest palveaegadest.

Kristelil on juhtunud ka üks apsakas, mida pliiatsiga paberile kirjutades ei oleks saanud juhtuda, nimelt kirjutas ta üht kontrolltööd kella poole neljani öösel, siis aga pani väsinud peaga arvuti kinni ja unustas salvestada. Kogu uneajast tehtud töö läks kaotsi.

Miinustest hoolimata on Kristeli valitud variandiga väga rahul, ta ütleb, et kool on teda väga palju aidanud ja et see on olnud üle kõigi tema ootuste.

Teine kasutaja, kellega rääkisin, on 28-aastane Janne, kes elab Tallinnas, ja kes oma elukohast hoolimata on kohalkäimise asemel valinud internetis õppimise variandi.

Janne on väikese lapsega kodus ja peab valitud õppimisvõimalust väga mugavaks, eelkõige just seetõttu, et saab olla oma aja peremees ja jutluste kuulamise ning kontrolltööde tegemise ise oma ajakavasse paigutada. Ta pidas eeliseks ka seda, et internetis õppijal on alati võimalus ka kohale minna, aga ta ei olnud kindel, kas kohalkäijad internetis olevale materjalile ligi pääsevad.

Janne nimetas ka mitmeid miinuseid. Kõige suurem miinus on tema arvates arvutite mitte sajaprotsendiline töökindlus. Et tal endal oli olnud oma arvutiga probleeme, siis mõtles ta kaugemal elevate õpilaste peale. Näiteks kui arvutiga peaks midagi tõsist juhtuma ja see läheb paariks-kolmeks nädalaks remonti ja õpilane elab Tallinnast paarisaja kilomeetri kaugusel ja tal ei ole võimalik kohal käia, siis see võib osutuda päris tõsiseks raskuseks.

Teiseks miinuseks nimetas ka Janne suhtlemisvõimaluse puudust. Foorum teda ei rahuldanud ja ta ei olnud teistega arvuti teel suhelnud. Puudus on tema arust ka see, et ei näe jutlustajat ja ei näe ka saalis ümberringi toimuvat, mistõttu mõni nali või mõni räägitud seik jääb arusaamatuks.

Rääkisin ka mitme õpilasega, kes on valinud kohalkäimise variandi, kuigi kodus on arvuti ja internet olemas ja nad ei ela Tallinnas. Mitmed neist käivad küll Tallinnas tööl või õpivad seal, nii et ekstra piiblikooli pärast nad sõitma ei pea. Peamiseks põhjuseks, miks nad valisid kohalkäimise interneti asemel, pidasid kõik vahetut kontakti üksteise ja jutlustajaga ning ka seda vaimset atmosfääri, mis piiblikoolis valitseb ja mida kodus ei ole.

Tuleviku suhtes on pastor Jaanus väga positiivne. Fakt, et sel aastal lõpetas piiblikooli kohapeal 9 õpilast ja interneti teel 20, kõneleb enda eest. Mitmed on interneti teel õppimise vastu huvi tundnud ka peale kooliaasta algust, kui selleks aastaks registreeruda oli juba hilja.

Põhjuseid, mis näitavad teenusele rohelist tuld, on pastor Jaanuse arust mitmeid.

Esmalt, interneti kasutajaid lisandub üha juurde.

Teiseks, inimeste aeg on järjest suurem väärtus, seda ei taheta kulutada sõidu peale, pealegi on sõitmine kallis. Internetis õppimise korral on igaüks oma aja peremees. Ka töögraafik või näiteks rinnalapse olemasolu ei saa õppimisel takistuseks.

Kolmandaks, õppimisvõimalus ei sõltu asukohast. Huviline võib elada ükskõik kui kaugel, kasvõi teises riigis, ja ikka õpingutes osaleda.

Lisaks kõigele sellele on pastori mõtted juba videotehnika juures ja ta arvab, et üsna pea, nii aasta-paari pärast saab internetis jutlusi mitte ainult kuulata, vaid ka vaadata.

Mina arvan, et alati on kristlikes ringkondades inimesi, kes tahavad õppida piiblikoolis ja ma usun, et paljud neist valiksid interneti teel õppimise. Sest tõepoolest, see variant ei sea mingeid piiranguid ei ajaliselt ega ka asukoha suhtes. Isegi kui mitmed eelistaksid kohalkäimist, on interneti teel õppimine paljudele ainus võimalus.  Piibliuurimine toimub piiblikoolis.

Ma olen kindel, et sellel õpinguvõimalusel on oma koht ja et see koht lähiaastatel pigem tugevneb kui nõrgeneb. Kui audiojutlustele lisandub videopilt ja on võimalik näha nii jutlustajat kui ka ruumis toimuvat, siis arvatavasti suureneb õpilaste suhtarv interneti teel õppijate kasuks veelgi.