Tallinna Täisevangeelne Hosianna Kogudus

Õppetöö toimub septembrist kuni mai lõpuni. Kogu õppetöö toimub interneti vahendusel kaugõppes.

Iga kuu lisatakse siia lehele Jutluste alla uued jutlused, mis tuleb õpilastel läbi kuulata. Ühes nädalas tuleb läbi kuulata keskmiselt 4 jutlust.

Kõiki jutlusi saab kuulata endale sobival ajal ja ka enda arvutisse alla laadida. Enamusi jutlusi on ka võimalik vaadata ka videotena.

Õppekava.

Hosianna Koguduse Interneti Piiblikoolis õpetatakse sellel õppeaastal järgnevaid põhiteemasid:

  1. Sõnakuulelikkus
  2. Uus loodu. Uusünni reaalsus.
  3. Raha ja raha kasutamine. Hoiakud raha kasutamisel.
  4. Püha Vaimu juhtimine
  5. Vaimuannid
  6. Sõnade meelevald.
  7. Uskliku meelevald
  8. Tervenemine
  9. Kuidas teenida haigeid?
  10. Palve

Õpetatavad teemad võivad osalt ka kooliaasta käigus täieneda ja muutuda.

Kontrolltööd

Kõik kontrolltööd ja kodused tööd saadetakse Interneti Piiblikooli õpilastele e-posti teel. Õpilane vastab küsimustele ja teeb ära kodused tööd ja saadab need tagasi e-postiga. Isiklik kohalviibimine ei ole vajalik. Iga kuu lõpus või uue kuu alguses on kontrolltöö, mis puudutab selle kuu jooksul räägitud jutlusi.

Õpetajad.

Meie piiblikoolis õpetavad
Tallinna Täisevangeelsest Hosianna Kogudusest
pastor Jaanus Ringmäe
pastor Kai Ringmäe
Virve Avloi,
Liina Kiisa.
Lea Nulk