Tallinna Täisevangeelne Hosianna Kogudus

Kuulutage evangeeliumi kõigele loodule!

Lastekirik.

Jeesus aga kutsus lapsed enese juurde ja ütles: “Laske lapsukesed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on Jumala riik! Lk.18:16

Tere tulemast Tallinna Hosianna Koguduse lastekirikusse!

Mis on lastekirik?
Lastekirik on üks tööosa koguduses, mida Jumal on meid käskinud täita. See töö ei lasu mitte ainult lastekiriku õpetajatel, vaid ka suuremas osas lapsevanematel endil. Ütleks, et see on meie kõigi ühine ülesanne. See on Jumala plaan. Loe Joel 2:16 Koguge rahvas, pühitsege kogudust, tooge kokku vanemad, koguge lapsed ja rinnaimejad…
5 Mo. 11:19-21…;õpetage neid oma lastele, rääkides neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes.
Millal peaks olema võimalus lastel kuulda Jumala Sõna? Vaata seda kirjakohta, seal on vastus. Igal ajal.
Piibli Vanas Testamendis rõhutati, et Jumala rahvas õpetaks oma lapsi.
Õpeta poisile(ka tüdrukule) teed, mida ta peab käima, siis ta ei lahku sellelt ka mitte vanas eas! Õp.22:6
Õpetamise eesmärk on selles, et näidata lapsele, mida Jumal räägib oma Sõnas ja aidata tal õppida suhtlema Jumalaga ja elama Talle sõnakuulelikku elu. Lastekirik on ka lühidalt öeldes lastepäraselt korraldatud jumalateenistus.

Veel meie töö vajalikkusest:
Sest Jumal on armastus. 1 Joh.4:8
Meil on ka näide Uuest Testamendist kus Jeesus kutsub lapsed enda juurde. Tema eeskuju järgimine laste suhtes, tähendab hoolitsust nende heaolu eest, nende armastamist, õpetamist, nende kutsumist osa saama Jeesuse lunastustööst.
Kellele on mõeldud lastekirik?
Lastekirik on mõeldud kõikidele Hosianna Koguduse inimeste lastele aga ka nende sõpradele ja igaühele, kes tahab tulla.
Jeesus ise andis meile suure misjonikäsu: minna kogu maailma ja kuulutada evangeeliumi kogu loodule. See on hea koht ja võimalus, kus saab, Jumalat veel mitte tundev laps kuulda Jumalast. Iga laps on Jumala looming ja vajab samuti kuulda evangeeliumi head sõnumit. Meie kristlik õpetus on lastele kuni kolmeteistkümnenda eluaastani.

Millal lastekirik toimub?
Lastekirik toimub igal pühapäeval kell 16.00, samaaegselt täiskasvanute koosolekuga. Lapsevanemale on see hea võimalus kogudusse tulles laps kaasa võtta ja lubada ka temal osa saada Jumala Sõna õpetusest ja Püha Vaimu ligiolust.
Soovid kaasa lüüa lastekirikus?

Kui sa oled Hosianna Koguduse liige ja oled veendunud, et Jumal tahab, et sa töötaksid lastega, anna endast teada.
Sul on mingid oskused välja pakkuda (kunsti teha või meisterdada)! Sul on häid ideid, et neid jagada! Saad abi osutada materjalide hankimisel või ettevalmistamisel! Oskad mängida mingit pilli ja võid laule pilliga saata! Täiendava informatsiooni saamiseks pöördu Gerthy või Virve poole.
Väga suure töö teevad ära need, kes palvetavad.
Kindlasti on ka inimesi, kes tahavad palvetada meie laste eest ja selle töö eest, mida me teeme. 1 Tim 2:1
Palveta, meie laste eest, õpetajate eest, kes õpetavad neile Jumala Sõna.
Jumal näitab Piiblis, kui tähtis on, et me paluksime laste eest. 1Sa.2.1-10. Imeilus näide sellest, kuidas Hanna palvetab. Hanna oli valmis andma oma lapse kogu eluks Issandale. Meie võime paluda ja anda kõikide meie (veel sündimata ja sündinud) laste elud Issanda kätte. Kas see pole võimas?