Tallinna Täisevangeelne Hosianna Kogudus

Piibli kursused

Ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumikuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks,

Ef.4:11,12

Jumal on igale kogudusele andnud ülesande õpetada inimesi, et nemad omakorda ehitaksid Kristuse ihu. Jumal pani minu südamesse rohkem, kui kaheksa aastat tagasi, et me alustaks Tallinna Hosianna koguduses õhtuse piiblikooliga, mis treeniks ja õpetaks kristlasi. Tänaseks on meie kooli lõpetanud juba üsna paljud inimesed eri kogudustest. Interneti Piiblikool on selle visiooni edasiarendus, et veelgi enam inimesi saaks õpetatud.

Selle kooli eesmärgiks on õpetada ja treenida kristlasi selleks, et nad oleksid edukad abilised ja töötegijad oma koguduses.

Pastor Jaanus Ringmäe