Tallinna Täisevangeelne Hosianna Kogudus

Kuulutage evangeeliumi kõigele loodule!


Pastor Jaanus Ringmäe


Lühike elulugu

Ma olen sündinud 23. novembril 1969. aastal Rapla maakonnas Hageris, kus veetsin ka oma lapsepõlve. 1988. aastal lõpetasin ma Kohila Keskkooli. Pärast seda asusin õppima Tallinna Tehnika Ülikooli elektronarvutite erialale, kus ma hiljem õpingud katkestasin. Pool aastat õppisin Tallinna Pedagoogilises Istituudis inglise keelt.
Kristlaseks sain ma 1989. aasta novembris uhes koduosaduses. Umbes seitse kuud käisin ma Oleviste koguduses. 1990. aastal sain ristitud Tallinna Hosianna koguduses ning seejärel liitusin sellega. Pärast üheaastast abipastoriks olemist sain ma 1992. aasta septembris Tallinna Hosianna koguduse pastoriks. Järgmisel aastal asusin õppima “Domata” piiblikooli Tallinnas, mille lõpetasin 1994. aasta mais. See kool andis mulle hea aluse edasiseks pastoritööks. 1998. aastal läksin õppima Järvamaa Kristliku Keskuse juures olevasse Eesti Piibli Akadeemiasse Paides, mille lõpetasin 2000. aasta mais. Meie kogudusel on siiani Järvamaa Kristliku Keskusega väga head suhted ja selle koguduse pastorid Kenneth ja Diana Kaasik on meie pastoriteks.
10. juunil 2000. aastal abiellusin Kaiga ning me asusime elama Kohilasse Rapla maakonda. 2001. aasta 28. detsembril sündis meile poeg Joosep.  Praegu elame Alus, kus 8.detsembril 2005 sündis meile teine poeg Joonatan.