Kuulutage evangeeliumi kõigele loodule!

Evangelism

Siin all on tekst, mis sobib eeskujuks evangeeliumi kuulutamisel.

—————————————————————————————————————————————–

Kas keegi kunagi on rääkinud sinule, et Jumal armastab sind ja et
Tal on sinu elu jaoks suurepärane plaan? Mul on sulle üks kiire aga väga tähtis küsimus: ,,Kas
sa oled kindel, et kui sa sureks täna, kas sa läheks taevasse?” [Kui „ Jah!” Tore, miks sa usud. et lähed taevasse?
(Kui vastus on midagi muud, kui: ..Jeesus elab minu südames” või ..Jeesus on minu Päästja” või
midagi sarnast, LIIGU EDASI VASTAVALT TEKSTILE)).

Piibel ütleb, et ,.kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma” ja … patu palk on surm, aga Jumala
armuand on igavene elu Jeesuses Kristuses, meie Issandas. Piibel ütleb ka: ..igaüks, kes hüüab
appi Issanda nime. saab päästetud”. Ja sõna “igaüks” tähendab ka sind. (Ro. 3:23,6:23,10:13)

Ma palvetan nüüd lühidalt sinu eest: Issand Jeesus, õnnista (NIMI) tervise ja pika eaga. Täida,
tema süda Sinu armastuse ja rahuga. Jeesus, saa tema jaoks reaalseks. (Kui (NIMI) ei ole veel
Jeesust oma Päästjaks vastu võtnud, palvetan, et ta teeks seda nüüd.]

(NIMI), kui sa tahad vastu võtta Jumala igavese elu anni, siis palveta koos minuga: Kallis Jeesus,
anna mulle andeks minu patt. Tule elama minu südamesse. Puhasta ja muuda mind. Vabasta
mind patust ja ahelatest. Jeesus, ma tänan, et Sa tõusid surnuist üles ja tuled ühel päeval mind taevasse viima.
Täida mind Puha Vaimuga ja tee mind enese sarnaseks. Ma tahan tunda Sind paremini ja kuulda
ning järgida Sinu häält. Anna minule julgust rääkida sinust ka teistele. Ma olen nüüd päästetud,
uuestisündinud Jumala perekonda ja olen teel taevasse, sest Jeesus on minu südames.

Jumala Sõna põhjal saan öelda sulle, et sinu patud on andeks antud. Pea alati meeles et sa otsiksid
Jumala lähedalolu. Ja ära põgene Temast eemale, sest Jumal armastab sind ja Temal on sinu elu
jaoks valmis suurepärane plaan. Leia endale kindlasti kogudus kus käia.

[Kutsu see inimene oma kogudusse ja kirjuta üles tema kontaktandmed: nimi, aadress ja tel. Nr.]

 

Tallinna Hosianna Kogudus 2021.