Tallinna Täisevangeelne Hosianna Kogudus

Kaugõppe piiblikool

Õppetöö toimub septembrist kuni mai lõpuni. Kogu õppetöö toimub interneti vahendusel kaugõppes.

Iga kuu lisatakse siia lehele Jutluste alla uued jutlused, mis tuleb õpilastel läbi kuulata. Ühes nädalas tuleb läbi kuulata keskmiselt 4 jutlust.
Kaugõppe piiblikool ja õppetöö.
Kõiki jutlusi saab kuulata endale sobival ajal ja ka enda arvutisse alla laadida.

Õppekava.

Hosianna Koguduse Interneti Piiblikoolis õpetatakse sellel õppeaastal järgnevaid põhiteemasid:

  1. Sõnakuulelikkus
  2. Edukas kogudus
  3. Raha ja raha kasutamine. Hoiakud raha kasutamisel.
  4. Püha Vaimu juhtimine
  5. Vaimuannid
  6. Meeskonnatöö koguduses.
  7. Uskliku meelevald
  8. Tervenemine
  9. Kuidas teenida haigeid?
  10. Palve

Õpetatavad teemad võivad osalt ka kooliaasta käigus täieneda.

Kontrolltööd

Kõik kontrolltööd ja kodused tööd saadetakse Interneti Piiblikooli õpilastele e-posti teel. Õpilane vastab küsimustele ja teeb ära kodused tööd ja saadab need tagasi e-postiga. Isiklik kohalviibimine ei ole vajalik. Iga kuu lõpus või uue kuu alguses on kontrolltöö, mis puudutab selle kuu jooksul räägitud jutlusi.

Kaugõppe piiblikool.

Kaugõppe piiblikool ja õppetöö.